Giải PHáp Số

Giải pháp và Sản phẩm

Cung cấp những giải pháp tốt nhất và toàn diện nhất cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

MobiFone CA

Chữ ký số

MobiFone eContract

Hợp đồng điện tử

inv

MobiFone Invoice

Hóa đơn điện tử

mobi cloud

MobiFone Cloud

Lưu trữ Cloud

meet

MobiFone Meet

Họp Trực Tuyến

Untitled 1

MobiEdu

Nền tảng học trực tuyến

Giải PHáp Số

Giải Pháp Nổi Bật

Cung cấp Giải Pháp Tổng Đài Di Động, Hoá Đơn Điện Tử, Chữ Ký Số, Hợp đồng điện tử … 

Tư vấn ngay

Hợp Đồng Điện Tử

Chuyên dùng tạo lập, xuất hóa đơn điện tử và quản lý phát hành hóa đơn trực tuyến

Xem chi tiết

Chữ Ký Số

Dịch vụ cung cấp chứng thư số và xác nhận chữ ký của cá nhân, con dấu của tổ chức trong giao dịch điện tử

Xem chi tiết

Hoá Đơn Điện Tử

Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được ký hợp đồng nhận lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử

Xem chi tiết

Tổng Đài Di Động

Cung cấp cho Doanh nghiệp 1 Trung tâm chăm sóc khách hàng đa kênh hợp nhất (Thoại, SMS, Facebook, Livechat..)

Xem chi tiết
MOBIFONE CÔNG NGHỆ SỐ

Địa chỉ: Toà nhà MobiFone
MM18 Trường Sơn, P.14, Quận 10, TP.HCM

Hotline: 0938 82 82 82

Email: giaiphap@mobifone.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI