edu
ta90
 • 1GB Data/ngày 
 • Học tiếng Anh HiClass khóa cơ bản tại https://hiclass.vn.
 • Luyện thi chứng chỉ IETLS với công nghệ hỗ trợ ChatGPT 
 • Giá chỉ : 90.000 vnđ / 30 ngày 
 • Soạn: TA90 gửi 999
anh goi cuoc.90 png 1
 • 1GB Data/ngày 
 • 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
 • 01 tài khoản Office 365 A3 kèm 1TB ONE DRIVE lưu trữ
 • Giá chỉ : 90.000 vnđ / 30 ngày 
 • Soạn: OF90A gửi 999
159
 • 6GB Data/ngày 
 • 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
 • Miễn Phí Data Tiktok, Youtube, Facebook.
 • Giá chỉ : 159.000 vnđ / 30 ngày 
 • Soạn: ME159 gửi 999
3ME159A
 • 6GB Data/ngày 
 • 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook..
 • Giá chỉ : 477.000 vnđ / 90 ngày 
 • Soạn: 3ME159A gửi 999
954.000d 1
 • 6GB Data/ngày 
 • 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook..
 • Giá chỉ : 954.000 vnđ / 180 ngày 
 • Soạn: 6ME159A gửi 999
1.908.000d
 • 6GB Data/ngày 
 • 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook..
 • Giá chỉ : 1.908.000 vnđ / 360 ngày 
 • Soạn: 12ME159A gửi 999
EDU100 1
 • 1GB Data/ngày 
 • 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp)
 • Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
 • Giá chỉ : 100.000 vnđ / 30 ngày 
 • Soạn: EDU100A gửi 999
me100
 • 1GB Data/ngày 
 • 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook..
 • Giá chỉ : 100.000 vnđ / 30 ngày 
 • Soạn: ME100A gửi 999
OF100
 • 1GB Data/ngày 
 • 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
 • 01 tài khoản Office 365 A3 kèm 1TB ONE DRIVE lưu trữ
 • Giá chỉ : 100.000 vnđ / 30 ngày 
 • Soạn: OF100A gửi 999
ANH BIA
DK5 NCT70 1
 • 1GB Data/ngày 
 • Quyền lợi nội dung POPS: 10 sao + miễn phí 01 chương truyện tính phí bất kỳ trên https://pops.vn/ trong thời hạn sử dụng gói.
 • Giá chỉ : 70.000 vnđ / 30 ngày 
 • Soạn: DK5 NCT70 gửi 999
NCT85
 • 1GB Data/ngày 
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui
 • 01TK VIP NhacCuaTui &  TK VIP Voiz FM
 • Giá chỉ : 85.000 vnđ / 30 ngày 
 • Soạn: DK5 NCT85 gửi 999
NCT100
 • 1GB Data/ngày 
 • Free cuộc gọi nội mạng dưới 10ph + 30ph ngoại mạng 
 • TK VIP Voiz FM (ko tải)  
 • Giá chỉ : 100.000 vnđ / 30 ngày 
 • Soạn: DK5 NCT100 gửi 999