MobiTalks 2024

Chương trình MobiTalks 2024 là sự kiện kết nối doanh nghiệp được tổ chức định kỳ hàng tháng với mục tiêu giúp các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước tìm hiểu về các kiến thức chuyển đổi số doanh nghiệp để ứng dụng và tối ưu hoá hoạt động SXKD, giảm thiểu chi phí vận hành và tăng trưởng doanh thu. Chương trình còn mang đến một nơi để gặp gỡ, giao lưu và kết nối giữa các doanh nghiệp nhằm xúc tiến thương mại và mở rộng cơ hội quảng bá, hợp tác kinh doanh và tìm kiếm đối tác giữa các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Start journey

ĐĂNG KÝ THAM DỰ