Với mục tiêu đến năm 2025, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu xây dựng thêm khoảng 3.000 km đường cao tốc, và đến năm 2030, con số này sẽ là 5.000 km. Để đảm bảo tiến độ giải ngân và thực hiện các dự án giao thông trọng điểm một cách hiệu quả, đã có những biện pháp và yêu cầu cụ thể như sau:

congtruong20230907222042

Tạo áp lực tăng cường tiến độ giải ngân cho đầu tư công

 • Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án giao thông vận tải.
 • Đặc biệt, nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo kiểm soát chi tiêu chặt chẽ.

Thực hiện 8 tháng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

 • Báo cáo đã gửi đến Chính phủ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng, trong đó đã đề cập đến tiến độ giải ngân của một số dự án quốc gia quan trọng.
 • Cụ thể, dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã đề ra mục tiêu về nguồn vốn NSNN, nhưng có sự chênh lệch về kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025.
 • Tuy theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đã có sự giải ngân, nhưng còn chênh lệch so với kế hoạch.

Đề xuất điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn

 • Bộ Tài chính đã đề xuất việc điều chỉnh linh hoạt 4.227,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội cho 5 dự án thành phần không thuộc danh mục nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình.

Phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 • Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất các nội dung về điều chỉnh 2 nguồn vốn.
 • Bộ KH&ĐT sau đó sẽ ban hành văn bản hướng dẫn và báo cáo kết quả thực hiện cho Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

 • Đã có kế hoạch vốn lớn, nhưng tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch năm 2023 là thấp.
 • Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các chủ đầu tư và ban quản lý dự án triển khai các thủ tục tạm ứng theo quy định để chuẩn bị điều kiện cho việc thi công dự án.

Đối với 3 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc

 • Tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 lớn, nhưng tỷ lệ giải ngân đến thời điểm 31/7/2023 là thấp.
 • Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT và các địa phương đẩy nhanh quá trình nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán để đảm bảo tiến độ giải ngân đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị nỗ lực và linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch vốn

 • Các đơn vị được yêu cầu chủ động điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn giữa các dự án từ dự án không có khả năng thực hiện sang dự án có khả năng thực hiện và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ

 • Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện yêu cầu các bộ, ngành, và địa phương tiếp tục phát huy trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.
 • Công điện yêu cầu tập trung vào giải quyết khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, thi công và thanh toán đúng quy định.
 • Những biện pháp và yêu cầu này đang được triển khai để đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong việc thực hiện các dự án giao thông quan trọng quốc gia.

Theo Hải quan Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!