Để đảm bảo tính bền vững cho ngành nghề kế toán và kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số, việc cần phải thực hiện là cải tiến chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy để nâng cao năng lực và kỹ năng của các chuyên gia kế toán và kiểm toán tại Việt Nam.

image001 2 1

Vào ngày 12.11, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trường Đại học Quy Nhơn, cùng với Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, và Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về kế toán và kiểm toán trong năm 2022 với chủ đề xoay quanh Kế toán và Kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sự kiện này đã thu hút hơn 200 đại biểu, bao gồm giảng viên, nhà nghiên cứu, và các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, tài chính, kế toán, và kiểm toán từ các trường đại học, học viện, cũng như các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp tại Việt Nam.

Tại hội thảo, đã diễn ra cuộc thảo luận xoay quanh bốn đề tài chính: Tác động đến định nghĩa của kế toán; Sức mạnh của năng lực kỹ thuật số trong lĩnh vực tài chính và kế toán trong môi trường chuyển đổi số; Sự tiết lộ thông tin phi tài chính của các công ty cổ phần vận tải và kho bãi tại Việt Nam; Khoảng cách công nghệ và hiệu quả trong môi trường công nghiệp số.

Ban tổ chức của hội thảo đã nhấn mạnh rằng, trong giai đoạn hiện tại, việc thúc đẩy áp dụng công nghệ thông tin và quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán cần được thúc đẩy để cải thiện chất lượng và độ minh bạch của thông tin và dữ liệu tài chính được cung cấp cho người sử dụng.

Đồng thời, để hướng tới tính bền vững của ngành nghề kế toán và kiểm toán, cần thực hiện cải tiến trong chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy với sự tích hợp các chương trình tiên tiến quốc tế để nâng cao năng lực và kỹ năng của nguồn nhân lực kế toán và kiểm toán tại Việt Nam.

Cần xem xét cách chuyển đổi số ảnh hưởng đến quy trình, phương pháp kế toán và kiểm toán, và yêu cầu mới đặt ra cho nhân lực kế toán và kiểm toán cũng như cho các công ty cung ứng dịch vụ kế toán và kiểm toán trong nền kinh tế số. Tất cả những vấn đề này đã được thảo luận tại hội thảo để đưa ra những khuyến nghị và hướng dẫn cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, và nền kinh tế số tại Việt Nam.

Theo Báo Thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!