Còn nhiều băn khoăn khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ 2024!

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết liên quan đến việc thực hiện thuế thu nhập doanh nghiệp theo các điều khoản bổ sung nhằm ngăn chặn hiện tượng chuyển giá và xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Mặc dù quyết định này đã được đưa ra, nhưng vẫn có nhiều băn khoăn xoay quanh khả năng xảy ra các vụ tranh chấp khi những nhà đầu tư muốn chuyển khoản thuế về nước mẹ, cũng như về chính sách ưu đãi để giữ chân những dự án FDI quan trọng.

0a886699014e126dbe63ebddf8727668

Trong khuôn khổ của Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 29/11, trong phần làm việc cuối cùng trước khi kỳ họp kết thúc, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua 02 nghị quyết quan trọng. Trong số này, có Nghị quyết liên quan đến việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp theo các điều khoản bổ sung nhằm chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và được áp dụng từ năm tài chính 2024.

Kết quả từ cuộc biểu quyết điện tử đã cho thấy sự tham gia tích cực của 462 đại biểu, chiếm tỷ lệ 93,52% tán thành. Do đó, với sự ủng hộ đa số đại biểu, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thuế thu nhập doanh nghiệp theo các điều khoản bổ sung nhằm chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
Trước đó, Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Theo Lê Quang Mạnh, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết tại các tổ và trong buổi họp chính trị với 36 ý kiến phát biểu tại các tổ và 9 ý kiến tại hội trường.

Đại biểu Quốc hội đồng thuận cao về việc ban hành Nghị quyết, nhấn mạnh sự quan trọng của việc nội luật hóa các quy định của OECD để đảm bảo quyền đánh thuế toàn cầu tối thiểu tại Việt Nam và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Giai đoạn tiếp theo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề xuất nghiên cứu tích hợp nội dung này vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp khi sửa đổi. Chính phủ được giao nhiệm vụ khẩn trương xây dựng hồ sơ sửa đổi cho Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, dự kiến áp dụng từ năm tài chính 2025, nhằm bảo đảm quyền đánh thuế đối với các khoản thanh toán chịu thuế dưới mức tối thiểu quy định bởi Việt Nam theo quy định về thuế toàn cầu.

Về vấn đề pháp lý, có ý kiến đề xuất điều chỉnh nội dung của Điều 7 trong Nghị quyết. Một số đại biểu quan ngại về việc ưu tiên ưu đãi thuế thay vì áp dụng nguyên tắc thuế toàn cầu. Đề xuất điều chỉnh để tập trung vào hiệu quả của việc áp dụng thuế toàn cầu.

Nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ lưu ý đến khả năng tranh chấp thuế khi nhà đầu tư muốn nộp thuế ở nước mẹ. Đối với điều này, Lê Quang Mạnh đã đề xuất thêm nội dung vào Điều 7 để xử lý tình huống này.

Cuối cùng, có đề xuất điều chỉnh Điều 8 của Nghị quyết để đảm bảo sự đồng bộ với các quy định luật khác và giải quyết triệt để vấn đề thời hạn hiệu lực của Nghị quyết và sự đồng bộ của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo VnAcademy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!