Giảm thuế GTGT 8% từ ngày 1/7/2023 – Các quy định mới nhất

Theo quy định mới nhất về việc giảm thuế GTGT 8% 1/7/2023 như thế nào? Mời quý khách cùng MobiFone Công Nghệ Số tìm hiểu ngay!

Các loại dịch vụ, hàng hóa không được giảm thuế GTGT 8% bắt đầu từ ngày 1/7/2023?

Từ ngày 1/7/2023, theo quy định mới nhất về giảm thuế GTGT năm 2023 được thông qua trong Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV, có quy định về tiếp tục chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết 43/2022/QH15. Theo đó, mức thuế GTGT giảm 2% áp dụng đối với nhóm hàng hóa và dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

giảm thuế gtgt 8%

Việc giảm thuế GTGT 8% không còn được áp dụng với một số nhóm ngành từ 1/7/2023. 

Tuy nhiên, giảm thuế không áp dụng với một số nhóm hàng hóa và dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chính sách giảm thuế GTGT này sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023. Sau thời gian này, mức giảm sẽ trở về như cũ và chờ các quy định mới được phê duyệt!

Nghị quyết 43/2022/QH15 quy định việc giảm thuế GTGT như thế nào?

Nghị định 15/2022/NĐ-CP cũng được ban hành để thực hiện chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Nghị định này cụ thể quy định các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế và được liệt kê trong các phụ lục đi kèm Nghị định.

giảm thuế gtgt 8% 1

Theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, hàng hóa và dịch vụ nằm trong các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này sẽ không được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo chính sách giảm thuế mới nhất. Thay vào đó, chúng sẽ tuân theo quy định của Luật Thuế GTGT và có thể thuế GTGT áp dụng là 10% hoặc 5% tuỳ thuộc vào loại hàng hóa hoặc dịch vụ.

Đối với các cơ sở kinh doanh, phương pháp tính thuế GTGT cũng sẽ khác nhau. Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ áp dụng mức thuế suất 8% đối với hàng hóa và dịch vụ quy định tại khoản 1 của Nghị định này. Trong khi đó, cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sẽ được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi xuất hóa đơn cho hàng hóa và dịch vụ được giảm thuế theo quy định.

Thời điểm xác định thuế GTGT cũng được quy định theo Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

  • Đối với bán hàng hóa, thời điểm xác định thuế GTGT là khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.
  • Đối với cung ứng dịch vụ, thời điểm xác định thuế GTGT là khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.
  • Đối với dịch vụ viễn thông, thời điểm xác định thuế GTGT là khi hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông, nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.
  • Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch, thời điểm xác định thuế GTGT là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền.
  • Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê, thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Cơ sở kinh doanh sẽ khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ dựa trên số tiền thu được.
  • Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.
  • Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Tóm lại, hàng hóa và dịch vụ nằm trong các Phụ lục I, II và III của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ không được giảm thuế GTGT theo chính sách mới nhất, mà sẽ tuân theo quy định của Luật Thuế GTGT và áp dụng thuế GTGT là 10% hoặc 5%. Thời điểm xác định thuế GTGT được quy định theo từng trường hợp cụ thể.

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!