Ngành thuế thi đua NSNN năm 2023 ở mức độ cao nhất

Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã ban hành Công văn số 3958/TCT-TCCB, gửi đến toàn bộ cơ quan thuế, nhằm khuyến khích việc thi đua cao điểm trong ngành thuế. Mục tiêu của chúng ta là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuế cho Quý IV và cả năm 2023, đồng lòng góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, như đã được Quốc hội và Chính phủ đề ra.

dsc03301

Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới và nước ta trong 8 tháng đầu năm 2023, chúng ta đã đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp tài chính và thuế để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết quả thu ngân sách Nhà nước trong 8 tháng đầu năm 2023 đã đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán và bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, việc thu thuế và sắc thuế vẫn chưa đồng đều tại các địa phương, chỉ có một số ít đạt tiến độ cao hơn 68%. Với tình hình này, Tổng cục Thuế quyết định thi đua cao điểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuế năm 2023.

Tổng cục Thuế kêu gọi toàn bộ cán bộ và công chức thuế nâng cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuế cho Quý IV và cả năm 2023, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội được đề ra bởi Quốc hội và Chính phủ.

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội để đạt được các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị tiếp tục tuân thủ chỉ đạo của các cấp trên về quản lý thuế và thu ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng đề xuất phân tích và xác định các nguồn thu tiềm năng, thực hiện giải pháp để tăng thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo hiệu quả trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023 theo Công văn số 211/TCT-TCCB ngày 19/01/2023.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!