Ngày 20/11: Chính sách thuê đất giảm 30% chính thức có hiệu lực!

Vào ngày 20/11 tới đây, chính sách giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2023 sẽ chính thức có hiệu lực. Ngay sau khi Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 được ban hành, ngành Tài chính đã tức thì triển khai chính sách này nhằm giúp người dân và doanh nghiệp có cơ hội sớm tiếp cận và hưởng lợi từ nó.

Chính sách này nhận được sự ủng hộ từ phía dân cư và doanh nghiệp. Ngày 03/10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2023. Theo đó, chính sách giảm 30% tiền thuê đất phát sinh trong năm 2023 sẽ áp dụng đối với những người thuê đất không có khoản nợ thuê đất còn lại từ các năm trước và cũng không phải trả tiền chậm (nếu có).

Giao thong anh huong covid191

Mức giảm tiền thuê đất sẽ được tính dựa trên số tiền thuê đất phát sinh trong năm 2023, theo quy định của pháp luật. Nếu người thuê đất đang được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất hoặc đã được khấu trừ tiền bồi thường và giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thì mức giảm 30% tiền thuê đất sẽ được tính dựa trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm hoặc đã khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Chính phủ đã lần đầu tiên hỗ trợ giảm tiền thuê đất cho dân cư và doanh nghiệp từ năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19. Kết quả thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất trong năm 2020 đã giúp giảm khoảng 354 tỷ đồng. Trong hai năm tiếp theo, năm 2021 và 2022, số tiền này là khoảng 3.500 tỷ đồng mỗi năm. Dự kiến rằng năm 2023, số tiền giảm tiền thuê đất sẽ ước tính khoảng 3.500 tỷ đồng.

Trong bối cảnh vẫn còn rất nhiều khó khăn sau đại dịch, việc tiết giảm nguồn chi phí thông qua chính sách giảm tiền thuê đất đã thực sự giúp doanh nghiệp ổn định tài chính và vượt qua khó khăn trong việc tài trợ hoạt động kinh doanh. Cụ thể, một số doanh nghiệp đã nhận được lợi ích từ chính sách này và dự kiến sẽ tiếp tục hưởng nó trong năm 2023.

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội là một trong những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Chính sách giảm 30% tiền thuê đất đã giúp doanh nghiệp này giảm được số tiền thuê đất phải trả. Đây là một biện pháp cụ thể để giúp doanh nghiệp trả tiền lương cho người lao động và chi phí khác trong thời gian tạm dừng hoạt động. Các doanh nghiệp khác cũng đã thấy lợi ích từ chính sách này, và việc tiếp tục áp dụng nó trong năm 2023 sẽ giúp họ giảm chi phí và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính phủ đã nhanh chóng triển khai chính sách này sau khi ban hành. Chỉ sau 2 ngày kể từ ngày Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg được công bố, Tổng cục Thuế đã triển khai các biện pháp để thông báo chính sách này tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân đang thuê đất trực tiếp. Việc triển khai và thông báo chính sách này sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc áp dụng nó.

Chính phủ đã thể hiện sự linh hoạt và quyết tâm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và dân cư sau đại dịch Covid-19 thông qua việc áp dụng các biện pháp giảm thuế, phí và tiền thuê đất. Chính sách này đã mang lại lợi ích trực tiếp và nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp, và đã được đánh giá cao bởi cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã đề xuất nhiều chính sách khác về thuế, phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo rằng môi trường kinh doanh trở nên thuận lợi và công bằng hơn.

Theo Bộ Tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!