Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Hồ Đức Phớc, đã báo cáo rằng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 75.5% so với dự toán. Điều này xảy ra trong bối cảnh kinh tế thế giới chậm phát triển và kinh tế nội địa gặp nhiều khó khăn. Chính phủ và Quốc hội đã triển khai nhiều chính sách giảm, miễn, và gia hạn thuế, phí, và tiền thuê đất, ước thu NSNN cả năm sẽ đạt tương đương dự toán của Quốc hội, với tỷ lệ huy động vào NSNN đạt khoảng 15.7% GDP.

Toan canh1

Mặc dù việc giảm thuế và miễn thuế đã khiến khoản thu thuế giảm khoảng 75 nghìn tỷ đồng, tổng thu NSNN cả năm dự kiến sẽ tăng khoảng 4.6% so với dự toán, điều này được xem là tích cực trong tình hình hiện nay.

Về phần chi NSNN năm 2023, ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm đạt 59.7% so với dự toán. Tính toán bội chi NSNN năm 2023, dựa trên thu và chi NSNN, ước đoán tỷ lệ bội chi NSNN sẽ chiếm khoảng 4% GDP. Đến cuối năm 2023, dự kiến các chỉ tiêu liên quan đến nợ công, nợ Chính phủ, và nợ nước ngoài của quốc gia sẽ nằm trong phạm vi cho phép của Quốc hội.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng thông báo rằng dự toán thu NSNN năm 2024 dự kiến sẽ tăng khoảng 5% so với dự toán năm 2023, và tỷ lệ huy động vào NSNN dự kiến đạt 15.3% GDP.

Về phần bội chi NSNN, nó sẽ được điều chỉnh theo mục tiêu Kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết của Quốc hội. Dự toán bội chi NSNN năm 2024 ước tính tương đương 3.6% GDP. Cuối năm 2024, các chỉ tiêu liên quan đến nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia và nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ sẽ nằm trong phạm vi cho phép của Quốc hội.

Hỏi thêm về cải cách tiền lương, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết dự kiến sẽ đảm bảo thực hiện cải cách tiền lương đồng thời theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024. Đối với chi NSNN, Chính phủ đã đề xuất nguyên tắc bố trí dự toán chi NSNN năm 2024, đảm bảo chi đầu tư phát triển chiếm một phần lớn hơn so với bội chi NSNN cho các nhiệm vụ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Luật Đầu tư công và các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khác theo Luật NSNN. Các khoản chi tiêu khác như chi trả lãi, dự phòng, dự trữ quốc gia cũng được bố trí một cách hợp lý để đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh. Nguồn cải cách tiền lương và một số chế độ an sinh xã hội cũng sẽ được điều chỉnh.

Với các mức thu và chi NSNN như trên, dự toán tổng chi NSNN năm 2024 ước tính tăng khoảng 1.2% so với dự toán năm 2023.

Báo cáo Kế hoạch tài chính và NSNN 3 năm 2024-2026, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc lưu ý rằng kế hoạch này được xây dựng dựa trên kỳ vọng rằng tình hình kinh tế và xã hội sẽ từng bước cải thiện, với sự kiểm soát của lạm phát và các cân đối lớn được đảm bảo. Dự toán thu NSNN đã được xây dựng tích cực và phù hợp với dự báo tăng trưởng kinh tế. Chi NSNN cũng được xây dựng chặt chẽ, tuân theo quy định của pháp luật, ưu tiên chi đầu tư và tiết kiệm các khoản chi thường xuyên không cần thiết. Nghĩa vụ chi trả nợ lãi, viện trợ, dự phòng và dự trữ quốc gia cũng được đảm bảo ở mức hợp lý.

Trong việc quản lý nợ công, Chính phủ đã tiến hành một cách thận trọng. Hơn nữa, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã báo cáo về sơ kết của Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025, trong đó quản lý nợ công được tiến hành chủ động và cẩn thận.

Như vậy, đây là báo cáo quan trọng về tình hình tài chính và quản lý nợ công của Việt Nam trong những năm gần đây, cũng như dự kiến cho các năm tới.

Theo Bộ tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!