Tăng cường thêm các giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường TPDN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hợp tác gấp rút với các Bộ, ngành, và cơ quan liên quan để kiểm tra và đánh giá tổng thể các quy định pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Đồng thời, đề xuất cụ thể các phương án và nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong các văn bản quy phạm pháp luật.

bds 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện nhằm thúc đẩy các biện pháp nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng và khuyến khích phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản một cách hiệu quả, an toàn, lành mạnh, và bền vững.

Nội dung Công điện chi tiết mô tả việc các Bộ, như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng với các Bộ, ngành, và địa phương đã tích cực thực hiện các chỉ đạo và điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiếp cận vốn tín dụng và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản. Kết quả là thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những cải thiện đáng kể và thị trường bất động sản cũng chứng kiến những chuyển biến tích cực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành giảm lãi suất và hướng dẫn các ngân hàng giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Bộ Xây dựng đã hỗ trợ triển khai dự án bất động sản cho các địa phương và doanh nghiệp bằng cách tháo gỡ khó khăn và vướng mắc.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản, mặc dù đã có sự cải thiện, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng hấp thụ vốn kinh tế vẫn gặp khó khăn và nợ xấu có xu hướng tăng.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục mạnh mẽ việc điều hành chính sách tài khóa mở rộng, trọng tâm, và hiệu quả. Đồng thời, đề xuất phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để thúc đẩy đầu tư, đặc biệt là đầu tư ngoại ngành, đẩy mạnh đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Điều này cũng nhằm thúc đẩy phục hồi và kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng khả năng thanh toán và chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là những trái phiếu đáo hạn trong cuối năm 2023 và 2024. Bộ cũng được yêu cầu xây dựng kịch bản, đánh giá tác động, và đề xuất các biện pháp cụ thể để xử lý một cách có hiệu quả và đảm bảo an toàn thị trường tài chính và tiền tệ.

Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu theo dõi chặt chẽ và đánh giá chính xác khả năng thanh toán của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp gặp khó khăn và có rủi ro về khả năng trả nợ. Điều này nhằm đảm bảo có biện pháp và giải pháp phù hợp để ổn định thị trường và bảo vệ an toàn tài chính. Doanh nghiệp cũng được yêu cầu ưu tiên nguồn lực để đảm bảo nghĩa vụ theo quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và các bên liên quan. Đồng thời, cần có các giải pháp thiết thực để củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển an toàn, minh bạch, lành mạnh, và bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cũng cần kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện của Nghị định số 08/2023/NĐ-CP và các văn bản liên quan về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường nội địa và quốc tế. Yêu cầu này nhấn mạnh sự cần thiết của việc đề xuất cụ thể các phương án, cơ chế, và chính sách phù hợp theo quy định pháp luật, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 12 năm 2023 để đảm bảo không làm trễ lịch trình và ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường.

Cũng trong ngữ cảnh này, Bộ Tài chính cần chủ trì và phối hợp mạnh mẽ với các Bộ như Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng với các cơ quan liên quan để kiểm tra và đánh giá toàn diện các quy định pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần xác định rõ những điểm cần thiết và đề xuất các phương án, nội dung cụ thể của văn bản quy phạm pháp luật cần được sửa đổi và bổ sung, được quyết định theo thẩm quyền. Nếu có trường hợp vượt quyền, Bộ cần trình cấp có thẩm quyền để quyết định và đề xuất phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, và thời hạn hoàn thành cụ thể. Báo cáo kịp thời cho Thủ tướng Chính phủ là một yếu tố quan trọng để đảm bảo theo dõi và quản lý đúng hướng và thời kỳ.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc chủ động quản lý nhà nước đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp và đặc biệt là chống lại mọi hành vi tiêu cực, lợi dụng chính sách, và các hoạt động không lành mạnh khác. Đề xuất tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, giám sát liên thông, và theo dõi chặt chẽ, có giải pháp và biện pháp quản lý phù hợp và kịp thời.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, và giám sát chặt chẽ và toàn diện về tuân thủ pháp luật để ngăn chặn mọi hành vi sai phạm, đặc biệt là những trường hợp vi phạm quy định pháp luật. Cần xử lý mạnh mẽ đối với những vi phạm này và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh hoặc vượt quyền để có biện pháp giải quyết kịp thời. Điều này nhằm bảo đảm thị trường hoạt động đúng quy luật, lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, và bền vững.

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu tăng cường tuyên truyền và thông tin về tình hình và định hướng phát triển của Nhà nước đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Yêu cầu này làm nổi bật tầm quan trọng của việc thông tin và tuyên truyền lành mạnh để ngăn chặn thông tin sai lệch, không chính xác, và kích động dư luận. Ngoài ra, cần tăng cường kiểm duyệt và ngăn chặn các hình thức tuyên truyền xã hội không chính xác và gây kích động. Cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Như vậy, việc đưa ra các chỉ đạo cụ thể và yêu cầu chặt chẽ này nhằm mục đích củng cố và duy trì ổn định trong lĩnh vực tài chính, đồng thời đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản.

Theo Bộ Tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!