Vào ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123 về hóa đơn điện tử, áp dụng từ ngày 01/07/2020. Sau đây hãy cùng MobiFone tìm hiểu những quy định mới của nghị định này.

Những quy định mới của nghị định 123 về hóa đơn điện tử

nghị định 123 về hóa đơn điện tử có  những quy định mới đáng lưu ý như sau:

nghị định 123 về hóa đơn điện tử

những quy định mới của nghị định 123 về hóa đơn điện tử

Quy định hình thức quản lý hóa đơn

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định rõ về việc sử dụng hóa đơn có mã và không có mã của cơ quan thuế cụ thể :

 • Hóa đơn điện tử có mã được cơ quan thuế cấp trước khi tổ chức hoặc cá nhân bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Quy định về mẫu và ký hiệu hóa đơn

Cơ quan thuế không quản lý mẫu hóa đơn, số lượng hóa đơn sử dụng nên doanh nghiệp không cần phải làm thủ tục thông báo phát hành mẫu hóa đơn với cơ quan thuế. Doanh nghiệp không cần phải nộp mẫu hóa đơn cho cơ quan thuế khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

ký hiệu hóa đơn theo nghị định 123

tại điều 4 của thông tư 78/2021/TT-BTC quy định mẫu số và ký hiệu hóa đơn cụ thể :

Mẫu số hóa đơn là số tự nhiên từ 1,2,3,4,5,6 thể hiện các lọai hóa đơn

 • mẫu số 1: Hóa đơn giá trị gia tăng
 • mẫu số 2: hóa đơn bán hàng
 • mẫu số 3:hóa đơn đơn điện tử bán tài sản công
 • mẫu số 4: hóa đơn bán tài sản công
 • mẫu số 5:Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử
 • mẫu số 6: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Ký hiệu hóa đơn

bao gồm sáu (06) ký tự thể hiện như sau:

 • Ký tự đầu tiên là chữ cái viết hoa là ‘ C ‘ hoăc ‘K’. Chữ ‘C’ đại diện cho hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chữ ‘ K’ đại diện cho hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
 • Hai ký tự tiếp theo là chữ số thể hiện năm lập hóa đơn. ví dụ nếu năm sử dụng hóa đơn điện tử là năm 2023 thì 2 ký tự này sẽ là 23. Khi sang năm thì buộc phải tạo lại ký hiệu hóa đơn khác để sử dụng.
 • ký tự tiếp theo là chữ cái thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng:
T  hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế
D Áp dụng đối với hóa đơn bán tài sản công và hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia
L Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh
M Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền
N Áp dụng đối với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử
B Áp dụng đối với phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử
G Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng
H Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.

 

 

Quy đinh về tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn

tại khoản 12 điều 13 theo nghị định này có giải thích :

12. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử là tổ chức cung cấp giải pháp trong việc khởi tạo, kết nối nhận, truyền, nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua; tổ chức kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Quy định về hình thức truyền dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế

tại khoản 1 điều 12 của nghị định 123 về hóa đơn điện tử có quy định:

Điều 12. Định dạng hóa đơn điện tử
Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu dữ liệu, chiều dài dữ liệu của các trường thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiển thị hóa đơn điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “eXtensible Markup Language” được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin).

……

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0938 82 82 82 để được tư vấn miễn phí

tu van giai phap mobifone

  ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

  Bạn quan tâm giải pháp

  Ngày hẹn tư vấn (nếu có)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!