Trong thời gian gần đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, người đứng đầu tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của Thủ tướng Chính phủ, đã truyền đạt một thông điệp đến Lãnh đạo Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND của bốn tỉnh, gồm Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, và Gia Lai, về việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến CCTTHC cho đến hết năm 2023.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính và các địa phương nêu trên để thực hiện việc cắt giảm thực sự các thủ tục hành chính (TTHC) và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhằm đáp ứng hai mục tiêu chính: tăng cường quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Anh

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các quy định về TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, và tổ chức pháp chế liên quan đến TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, cũng như TTHC nội bộ để khắc phục tình trạng tránh trách nhiệm và tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, việc phân cấp trong việc giải quyết TTHC từ trung ương xuống địa phương và trong bộ phận nội bộ của các bộ cũng được đề cập. Các bộ cần tập trung vào việc hoạch định chính sách, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thanh tra và kiểm tra việc thực hiện, để tránh sự rườm rà trong công việc.

Các thủ tục hành chính sẽ được công bố một cách công khai tại Bộ phận một cửa tại trụ sở của Bộ Tài chính và sẽ được cập nhật định kỳ. Để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ, TTHC cũng sẽ được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định. Hàng tháng, sẽ có việc thống kê TTHC và quy định liên quan đến kinh doanh mới được ban hành. Ngoài ra, sẽ có sự rà soát và tái cấu trúc quy trình TTHC và dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ. Nhiệm vụ khác bao gồm việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết các vướng mắc và khó khăn liên quan đến quy định và TTHC.

Bên cạnh những nhiệm vụ chung, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề xuất Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ quan trọng về CCTTHC trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2023. Các nhiệm vụ này bao gồm việc rà soát và làm sạch các TTHC đã được công bố và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ theo quy định. Sẽ có sự thành lập tổ công tác để rà soát và cải cách TTHC của các bộ và cơ quan liên quan, như đã được thông báo trong Thông báo số 332/TB-VPCP ngày 17/8/2023.

Ngoài ra, tập trung vào việc giải quyết triệt hạ các khó khăn và vướng mắc trong việc thực hiện Đề án 06 theo hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, và trình Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm và đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cũng sẽ có việc rà soát và báo cáo phương án đơn giản hóa các nhóm quy định và TTHC liên quan đến khai, nộp, và hoàn thuế, cũng như cắt giảm và đơn giản hóa TTHC trong 07 nhóm TTHC nội bộ liên quan đến quản lý ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công, và quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính từ đất đai và tài nguyên, như đã quy định trong Phụ lục III của Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!