Giảm dự toán chi từ ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Đây là một trong những điểm quan trọng được quy định trong Thông tư số 51/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn về việc xây dựng ngân sách nhà nước cho năm 2024 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2024-2026 (Thông tư 51).
Thông tin được hướng dẫn trong Thông tư 51 nêu rõ rằng dự toán chi tiêu hoạt động trong năm 2024 từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) của các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được xây dựng dựa trên các mục tiêu về cải cách các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15, và quy định của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP cùng với Thông tư số 56/2022/TT-BTC.
dv
Trong chi tiết, Thông tư yêu cầu không đề xuất dự toán chi tiêu thường xuyên từ NSNN để hỗ trợ các dịch vụ sự nghiệp công đã hoàn thành lộ trình giá, phí từ năm 2023 trở về trước hoặc dự kiến hoàn thành trong năm 2024.
Các đơn vị sự nghiệp công lập mà NSNN bảo đảm một phần chi tiêu thường xuyên từ NSNN, thuộc các bộ và cơ quan trung ương, sẽ cần giảm ít nhất 3% chi tiêu hỗ trợ trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2023 và giảm số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.
Các đơn vị sự nghiệp công lập mà NSNN bảo đảm toàn bộ chi tiêu thường xuyên từ NSNN, thuộc các bộ và cơ quan trung ương, cần tiếp tục giảm ít nhất 2% chi tiêu trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2023, ngoại trừ các dịch vụ công cơ bản và thiết yếu được NSNN đảm bảo.
Đối với các dự toán chi tiêu thường xuyên không được tự chủ, bao gồm các nhiệm vụ đặc thù không thường xuyên khác, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sẽ hướng dẫn cơ quan và đơn vị trực thuộc lập, tổng hợp dự toán theo quy định của pháp luật về NSNN và các pháp luật liên quan khác.
Đáng lưu ý, đối với các nhiệm vụ sửa chữa tài sản cố định không thường xuyên được phê duyệt bằng thẩm quyền, các nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường năng lực, và các nhiệm vụ liên quan đến công nghệ thông tin (bao gồm phát triển công nghệ thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu, các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ quốc gia dùng chung, an ninh mạng, vv.), các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hồ sơ, quyết định phê duyệt, tổng kinh phí thực hiện, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện đến nay (nếu có), tính chất nguồn vốn, và đề xuất về việc xử lý thực hiện, gửi đến các cơ quan tài chính để tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét và quyết định.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!