Trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính đã khẳng định sự quyết tâm và lãnh đạo tích cực trong việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng và hành vi tiêu cực theo quy định của pháp luật. Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, cùng với Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã hướng dẫn các thủ trưởng cơ quan, tổ chức, và đơn vị thuộc Bộ Tài chính để kết hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng để đảm bảo việc phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong năm 2023 được thực hiện nghiêm túc, đồng thời tuân thủ các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư và Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực.

Nga KBNN Tan Phu Dong

Việc tăng cường phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” và thúc đẩy tiến độ giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan điều tra đối với các vụ án tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế đã được thực hiện. Trong 9 tháng gần đây, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã phát hành Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ để hướng dẫn và đảm bảo sự thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023, cùng với việc ban hành nhiều công văn và tài liệu nhằm quán triệt và thực hiện các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực tại các Phiên họp thứ 20, 21, 22, 23, 24 của Ban chỉ đạo.

Kho bạc Nhà nước đã thông qua 128 văn bản để chỉ đạo và quán triệt tất cả công chức, nhằm nâng cao kỷ cương và kỷ luật trong lĩnh vực tài chính. Điều này đã giúp thúc đẩy nhiệm vụ thuế và quản lý tài sản công cộng. Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành 5 văn bản để thúc đẩy việc phòng chống tham nhũng và tăng cường nhận thức về nó trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền và giáo dục về các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến phòng chống tham nhũng và tiêu cực đã được thực hiện một cách đều đặn và rộng rãi. Điều này đã giúp phát hiện kịp thời và xử lý các vấn đề nội bộ, ngăn chặn các hành vi tiêu cực và làm phấn chấn ngăn chặn sự phiền hà và trở ngại, tạo niềm tin và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đã tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các quy định về minh bạch và công khai trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đơn vị, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm và có tiềm năng cao về tham nhũng như thuế và Hải quan, công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài sản, ngân sách, thanh tra, kiểm tra, và nhiều lĩnh vực khác. Bộ Tài chính cũng đã chủ động tuyên truyền về các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các cuộc họp và diễn đàn đã lồng ghép việc cải cách hành chính và thông qua tư duy này, họ cung cấp thông tin và lắng nghe, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách và thủ tục hành chính một cách kịp thời.

Tóm lại, thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ việc tạo ra sự nhấn mạnh vào giáo dục đến việc thực hiện các biện pháp có tính răn đe mạnh, công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực của Bộ Tài chính đã đạt được những chuyển biến tích cực trong cách cán bộ và công chức thực hiện nhiệm vụ của họ, tạo ra sự hiệu quả trong công tác này. Các cơ quan, tổ chức và đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng đã tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, giúp ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực.

Theo Bộ tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!