Bộ Tài chính cam kết liên tục thúc đẩy việc hiện đại hóa các lĩnh vực quan trọng như Thuế, Hải quan và Kho bạc với mục tiêu tối ưu hóa thời gian và giảm bớt phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Điều này là kết quả của sự quyết liệt trong lãnh đạo và sự tận tâm của mọi cán bộ, công chức, và người lao động trong Bộ Tài chính trong quá trình triển khai. Các nỗ lực hiện đại hóa ngành này đã đem lại những kết quả đáng kể, cụ thể như sau:

HD DT 4

Lĩnh vực quản lý thuế: Hiện nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại tất cả 100% Cục Thuế và Chi cục Thuế. Tính đến ngày 15/09/2023, hơn 99,93% doanh nghiệp đang hoạt động (911.254 doanh nghiệp) đã sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, và đã tiếp nhận tổng cộng 12.575.958 hồ sơ khai thuế điện tử. Ngoài ra, 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, với hơn 5,123 tỷ hóa đơn đã được xử lý, và hơn 32.108 doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Thanh toán thuế và phí: Các doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế dễ dàng thông qua nhiều kênh, bao gồm ngân hàng và nộp thuế điện tử eTax Mobile. Sự hợp tác với 57 ngân hàng thương mại đã giúp hơn 903.242 doanh nghiệp (99,06%) đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử, với hơn 611.143 tỷ đồng và 4.804.030 USD được nộp thuế điện tử thông qua 2.999.751 giao dịch.

Ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile): Đã triển khai và có 542.423 lượt tải và cài đặt eTax Mobile, cùng với 617.835 giao dịch và tổng số tiền nộp là 1.851 tỷ đồng đến ngày 15/09/2023.

Quản lý và tích hợp thông tin về xuất xứ mẫu D điện tử: Đến nay, đã có 64 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và kê khai thuế thành công. Hệ thống tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tiếp nhận 10.349 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 4.811 hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân không kinh doanh.

Lĩnh vực Hải quan: Bộ Tài chính đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ hoạt động xuất, nhập khẩu và xây dựng mô hình hải quan thông minh. Các thủ tục hành chính từ 13 Bộ, ngành đã được tích hợp qua Cơ chế một cửa quốc gia, với hơn 6,67 triệu bộ hồ sơ của hơn 64,7 nghìn doanh nghiệp được xử lý thông qua hệ thống này.

Lĩnh vực Kho bạc: 100% thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phục vụ 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia Dịch vụ công trực tuyến. Công nghệ ký số từ xa giúp kiểm tra sinh trắc học, tăng cường an toàn và an ninh thông tin mạng. Ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động cài đặt cho 90% đơn vị sử dụng ngân sách.

Thu phí, lệ phí, và thu phạt: Bộ Tài chính đã hợp tác với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan để thu phí, lệ phí và thu phạt trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian tổ chức thu. Tích hợp với hệ thống thông tin của các đơn vị sử dụng ngân sách giúp giảm thiểu việc xử lý trùng lặp thông tin.

Chất lượng và quản lý quy trình: Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc và cải tiến phương thức thực thi công vụ. Điều này hướng tới mục tiêu tăng cường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân công dân, và minh bạch hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Những nỗ lực này của Bộ Tài chính nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và mạnh mẽ, đảm bảo an toàn, an ninh, và sự tiện lợi trong việc giao dịch và quản lý tài chính.

Theo Bộ tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!