Tăng hiệu lực và hiệu quả xử lý công tại tại Bộ Tài Chính

Bộ Tài chính vừa công bố kết quả cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 8 năm 2023 và kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 9 của Bộ. Trong cuộc họp này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã yêu cầu các đơn vị dưới sự quản lý của Bộ Tài chính tăng cường sát cánh và tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của Chính phủ và của từng đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023.
Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ trong Công điện 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023, nhằm tăng cường trách nhiệm và hiệu suất của công việc cải cách thủ tục hành chính. Điều này bao gồm việc giải quyết kịp thời các khó khăn và vướng mắc mà người dân và doanh nghiệp đang phải đối mặt.
DSC07527
Bên cạnh đó, cần tiếp tục tập trung vào việc tăng cường kỷ luật và quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của các quan chức trong Bộ Tài chính. Điều này bao gồm cả việc ngăn chặn chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng, tuân thủ các chỉ thị từ Bộ trưởng Bộ Tài chính như Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 01/3/2023 và Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/7/2023.
Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế trong nước và thế giới, và phân tích tác động của các chính sách tài khóa và tiền tệ đối với hoạt động kinh doanh trong nước. Mục tiêu là xác định rủi ro và đề xuất giải pháp để quản lý thu NSNN trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2023.
Các công việc khác bao gồm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, thanh tra, kiểm tra, và phòng chống thất thu, cũng như quản lý chặt chẽ thuế giá trị gia tăng. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.
Bộ Tài chính sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm, và trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư, và người dân. Bên cạnh đó, các hướng dẫn và quyết định từ Thủ tướng Chính phủ, như Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 04/5/2023 về việc xử lý các kiến nghị và đề xuất của địa phương, bộ, ngành sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc.
Cuối cùng, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào việc giải ngân đầu tư công và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch định hướng đến năm 2030, như đã được quy định trong Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022.

Nguồn: www.mof.gov.vn/

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!