Tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp bằng các chính sách tài chính

Chiều ngày 7/12, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá hiệu quả công tác trong tháng 11 và triển khai kế hoạch cho tháng 12/2023, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã yêu cầu các đơn vị chức năng bám sát theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, và Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao nhất vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023. Trong đó, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt mức thu ngân sách nhà nước 3% so với dự toán.

Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 11/2023 của Bộ Tài chính cho biết rằng, trong 11 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% so với dự toán, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa và thu từ dầu thô đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Về chi ngân sách, tổng chi cân đối NSNN tháng 11 ước đạt 158,2 nghìn tỷ đồng, và lũy kế 11 tháng đạt khoảng 1.502,9 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022. Chi đầu tư phát triển tăng mạnh, trong khi chi thường xuyên và chi trả nợ lãi có sự tăng nhẹ.

Bo truong

Tính đến ngày 27/11/2023, đã phát hành 278,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân 12,43 năm và lãi suất bình quân 3,26%/năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Thuế, ông Mai Xuân Thành, thông tin về thu ngân sách nhà nước tháng 11/2023, với tổng thu đạt 124.884 tỷ đồng, đạt 9,1% so với dự toán và 118,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng đạt 1.336 nghìn tỷ đồng, bằng 97,3% so với dự toán và 96,7% so với cùng kỳ. Dự kiến tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong tháng 12 sẽ đạt khoảng 93 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Về công tác xây dựng văn bản pháp luật, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết rằng đang tập trung xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết về thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Ông Thành cũng nhấn mạnh về việc sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, cho biết dự thảo Nghị định đã được gửi ý kiến và đánh giá của các Bộ ngành.

Về hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế đã hoàn thành xây dựng các tiêu chí phân loại và áp dụng tiêu chí hoàn thuế tự động, đồng thời cam kết thúc đẩy nhanh chóng tiến độ hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Tại điểm cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn thông tin về thu ngân sách và công tác chống buôn lậu. Cơ quan Hải quan đã đạt chỉ tiêu điều chỉnh của cả năm và dự kiến vượt kế hoạch trong tháng 12. Trong lĩnh vực chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã phối hợp hiệu quả trong việc bắt giữ các vụ vi phạm pháp luật hải quan, đặc biệt là về ma túy, với nhiều đối tượng bị bắt giữ và lượng ma túy lớn được thu giữ.

Theo Bộ Tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!