Bảng giá chữ ký số cá nhân và tổ chức doanh nghiệp

Chữ ký số MobiFone?  là một dạng chữ ký điện tử do Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông Mobifone phát hành có đầy đủ các tính năng và tiện ích của chữ ký điện tử. Đây là một trong những sản phẩm nằm trong lộ trình số hóa của MobiFone dành cho các doanh nghiệp. Tên gọi chính thức của Chữ ký số MobiFone là Mobi Certificate Authority và viết tắt là MobiCA.

BÁNG GIÁ CẤP MỚI CHỮ KÝ SỐ, CHO TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

BẢNG GIÁ CẤP MỚI

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá dịch vụ 1.159.091 1.992.727 2.826.364
Token 500.000 500.000 0
Giá trước thuế 1.659.091 2.492.727 2.826.364
VAT 165.909 249.273 282.636
Tổng thanh toán 1.825.000 2.742.000 3.109.000

BẢNG GIÁ GIA HẠN

BẢNG GIÁ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP GIA HẠN

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá dịch vụ 1.159.091 1.992.727 2.644.545
Token 0 0 0
Giá trước thuế 1.159.091 1.992.727 2.644.545
VAT 115.909 199.273 264.455
Tổng thanh toán 1.275.000 2.192.000 2.909.000

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN THUỘC TỔ CHỨC , DOANH NGHIỆP

BẢNG GIÁ CẤP MỚI

BẢNG GIÁ CHO CÁ NHÂN,  CÁ NHÂN THUỘC TCDN ĐĂNG KÝ MỚI

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000
Token 300.000 300.000 300.000
Giá trước thuế 800.000 1.100.000 1.400.000
VAT 80.000 110.000 140.000
Tổng thanh toán 880.000 1.210.000 1.540.000

BẢNG GIÁ GIA HẠN

BẢNG GIÁ CHO CÁ NHÂN,  CÁ NHÂN THUỘC TCDN GIA HẠN

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000
Token 0 0 0
Giá trước thuế 500.000 800.000 1.100.000
VAT 50.000 80.000 110.000
Tổng thanh toán 550.000 880.000 1.210.000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!