Bộ Tài chính khuyến khích nhà đầu tư ở mảng TPDN

Theo thông tin mới được Bộ Tài chính công bố đến ngày 24/11/2023, có 77 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu với khối lượng 214,3 nghìn tỷ đồng, giảm 35,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số những nhà đầu tư chính mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trong 11 tháng đầu năm 2023, các nhà đầu tư tổ chức chiếm 96,2% tổng khối lượng phát hành, chủ yếu là ngân hàng (chiếm 55%), trong khi các nhà đầu tư cá nhân chiếm 3,8%. Từ khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực vào 5/3/2023, khối lượng phát hành đạt 213,5 nghìn tỷ đồng.

mhtpdn1

Kể từ khi Nghị định trên được áp dụng, thị trường TPDN đã cho thấy dấu hiệu cải thiện, và tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại. Các quy định trong Nghị định 08/2023/NĐ-CP về đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản và đàm phán ké

o dài kỳ hạn tối đa không quá 02 năm đối với trái phiếu đã phát hành trước đây được đánh giá là chính sách hữu hiệu, giúp doanh nghiệp đàm phán với nhà đầu tư, cơ cấu lại nợ, và tái cấu trúc để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục theo dõi và đôn đốc doanh nghiệp để chúng tuân thủ nghĩa vụ nợ trái phiếu và thực hiện các biện pháp tái cơ cấu, hoán đổi, thanh toán bằng tài sản để đảm bảo lợi ích cân đối của tất cả các bên theo quy định pháp luật. Ngược lại, đối với chính sách ngưng hiệu lực một số quy định của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, Bộ Tài chính đang thực hiện đánh giá tác động và tổng hợp ý kiến của các cơ quan để báo cáo lên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường TPDN, Bộ Tài chính đã đề xuất một loạt giải pháp điều hành. Các biện pháp này bao gồm thực hiện đồng bộ các chính sách vĩ mô, kiểm soát lạm phát, và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài ra, cần tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường bất động sản, theo dõi thanh toán TPDN đến hạn, tăng cường công tác thông tin và tuyên truyền. Bộ Tài chính cũng tập trung vào tổ chức thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, và rà soát tổng thể để hoàn thiện quy định pháp luật tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan khác.

Trong tương lai trung và dài hạn, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ và ngành để rà soát tổng thể và nghiên cứu sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến phát hành TPDN riêng lẻ, đồng thời, phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu tư, bao gồm cả quỹ đầu tư trái phiếu. Đồng thời, sẽ tăng cường nguồn lực và nhân sự để quản lý giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán và thị trường TPDN. Các biện pháp trên đã được Lãnh đạo Chính phủ phê duyệt và giao cho các Bộ ngành thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính cũng chú ý và khuyến khích các doanh nghiệp còn nợ trái phiếu phải chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ nợ, minh bạch hóa thông tin về tình hình tài chính và khả năng trả nợ thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm và kiểm toán báo cáo tài chính. Các doanh nghiệp cũng cần công bố đầy đủ thông tin về thanh toán gốc và lãi trái phiếu, cũng như tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ cần nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ báo cáo, tư vấn và cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cũng được khuyến nghị có hiểu biết đầy đủ về quy định pháp luật, đánh giá kỹ tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, và tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Theo Bộ Tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!