Sử dụng chữ ký số cho mạng đấu thầu quốc gia mới

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia e-GP mới sẽ sử dụng CTS/ chữ ký số công cộng để xác thực thông tin của tổ chức/cá nhân đối với các nghiệp vụ lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư. Các đơn vị có băn khoăn về việc đăng ký chứng thư số/ chữ ký số có thể tham khảo nội dung sau

1. Tạo sao phải sử dụng chứng thư số công cộng (chữ ký số) trên mạng đấu thầu quốc gia

Chứng thư số công cộng là chữ ký điện tử, hay còn gọi là chữ ký số. Các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số này để ký qua môi trường mạng.

Như vậy, các cơ quan/đơn vị tham gia đấu thầu trên Hệ thống mới phải trang bị Chứng thư số công cộng (còn hoạt động) và thực hiện đăng ký sử dụng chứng thư số trên Hệ thống mới để thực hiện các nghiệp vụ xác thực, ký số, bảo mật thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã có chữ ký điện tử của bộ phận kế toán thì hoàn toàn có thể sử dụng để tham gia đấu thầu qua mạng cho doanh nghiệp mình.

Tuy nhiên, việc dùng chung chữ ký số công cộng/chữ ký số với các bộ phận khác chỉ nên áp dụng đối với những doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ không thường xuyên. Bởi chứng thư số công cộng được lưu trên 1 Token như dạng USB và không thể 2 máy cùng sử dụng một lúc dẫn tới vướng mắc trong một số trường hợp.

Đối với các doanh nghiệp quy mô lớn hơn, hoặc thường xuyên thực hiện các nghiệp vụ đấu thầu chuyên biệt thì nên đăng ký thêm chữ ký số công cộng/chữ ký số để giúp thông tin giữa các phòng ban được bảo mật, đồng thời công tác quản lý cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

dau-thau-01
dau-thau-01

2. Các trường hợp sử dụng Chứng thư số công cộng trên mạng đấu thầu quốc gia

– Bên mời thầu: Đối với bên mời thầu, có thể dùng Chứng thư số (CTS) công cộng để đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, mở thầu, trả lời các yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT), yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu, hủy thầu…

– Nhà thầu/nhà đầu tư: Đối với nhà thầu/nhà đầu tư, chứng thư số công cộng có thể được sử dụng để ký vào hồ sơ dự sơ tuyển, Hồ sơ dự thầu, ký và xác nhận thông tin hồ sơ năng lực, yêu cầu làm rõ Hồ sơ mời thầu, trả lời về việc làm rõ Hồ sơ dự thầu, trả lời về gia hạn hiệu lực của Hồ sơ dự thầu…

– Chủ đầu tư: Đối với chủ đầu tư, chứng thư số công cộng có thể được sử dụng để xác nhận hủy thầu, giải quyết kiến nghị trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia e-GP mới.

– Cơ quan có thẩm quyền: Đối với các cơ quan có thẩm quyền, chứng thư số công cộng có thể được sử dụng để hủy thầu, giải quyết kiến nghị trên Hệ thống e-GP mới.

3. Dịch vụ chứng thư số phù hợp để ứng dụng trên mạng đấu thầu quốc gia mới

Dịch vụ chữ ký số (chứng thư số) Newtel-CA đã được xác nhận tương thích và chấp nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia e-GP mới, đồng thời được cấp phép hoạt động bởi Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) và được công khai tại trang thông tin điện tử (NEAC) của Bộ TT&TT.

dau-thau-02
dau-thau-02

 

  • Những lưu ý quan trọng khi sử dụng chứng thư số trên hệ thống e-GP mới
  • Chứng thư số công cộng cần phải còn hiệu lực tại thời điểm sử dụng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới.
  • Mỗi chứng thư số chỉ đăng đăng ký sử dụng cho một tổ chức/đơn vị trên hệ thống, nếu tổ chức/đơn vị cần đăng ký nhiều vai trò trên hệ thống (BMT, nhà thầu, chủ đầu tư, nhà đầu tư,…) thì chỉ cần đăng ký 1 lần và có thể sử dụng cho nhiều vai trò khác nhau.
  • Chứng thư số công cộng có thể dùng chung cho các tài khoản tham gia/tài khoản nghiệp vụ thuộc cùng 1 tổ chức/đơn vị.
  • Đơn vị cần bắt buộc phải cài đặt và mở Môi trường máy tính (Plugin Agent) để có thể sử dụng được để thực hiện các chức năng đăng ký chứng thư số, tải file và upload file lên hệ thống, ký số, mã hóa hồ sơ điện tử, giải mã hồ sơ điện tử.
  • Một tài khoản tham gia chỉ được đăng ký 01 chứng thư số. Trường hợp đơn vị đã đăng ký chứng thư số trước đó và muốn cập nhật chứng thư số vui lòng chọn lại chứng thư số mới được ghi nhận từ USB Token đã kết nối với máy tính. Các tài khoản tham gia và tài khoản nghiệp vụ do chính tài khoản đó tạo có thể đăng ký sử dụng chung 01 chứng thư số bằng chức năng gán chứng thư số tại màn hình Tạo/Sửa tài khoản nghiệp vụ.
  • Thay đổi chứng thư số: Trường hợp bên mời thầu/chủ đầu tư có gói thầu chưa mở thầu nhưng cần thay đổi chứng thư số thì những gói thầu chưa mở thầu không thể mở được bằng chứng thư số  mới. Vì vậy, bên mời thầu/chứng thư số phải đảm bảo tất cả các gói thầu được mở thầu thành công trước khi thay đổi chứng thư số.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!