Thủ tướng yêu cầu tăng cường sử dụng hoá đơn điện tử

Nhằm mục đích tăng cường quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, và thuận lợi cho cộng đồng, doanh nghiệp, đồng thời thực hiện Chiến lược Chuyển đổi Số Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg. Công điện này yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử để thúc đẩy công tác chuyển đổi số.

Anh3

Theo Công điện, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính được giao trách nhiệm chủ trì, khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan để tăng cường công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, và tổ chức thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử. Mục tiêu là giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm của việc này, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử để đảm bảo sự thuận lợi và thông suốt trong việc tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Bộ cũng phải xây dựng Trung tâm cơ sở dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử, áp dụng công nghệ hiện đại để quản lý rủi ro và ngăn chặn hành vi giả mạo, gian lận về hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì việc kết nối dữ liệu dân cư với các cơ quan thuế và các cơ quan quản lý thuế, cùng với các địa phương để phối hợp phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không thực hiện hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, việc triển khai nghiêm túc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử được đề cập trong Đề án 06 cũng là một trong những nhiệm vụ được đặt ra.

Cuối cùng, Thủ tướng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ, kịp thời quan điểm và nhận thức về trách nhiệm chuyển đổi số tại địa phương, đặc biệt là trong việc áp dụng hóa đơn điện tử, đây được coi là một giải pháp bắt buộc và quan trọng để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, đặc biệt đối với các hóa đơn điện tử liên quan đến điện, xăng dầu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!