Chiều ngày 6/11, sau cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để thảo luận các vấn đề liên quan đến kế hoạch, đầu tư, tài chính và ngân hàng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã nhận định rằng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã cố gắng làm rõ các vấn đề được nêu bật. Tuy nhiên, có một số vấn đề phức tạp cần thời gian và nguồn lực để thực hiện một cách hiệu quả.

PTTg1

Làm văn đề chưa hoàn thành trong kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 (5 năm), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh rằng chưa hoàn thành toàn bộ. Chính phủ đã đề ra 14 mục tiêu và 102 nhiệm vụ trong Nghị quyết số 54/2022/NQ-CP, trong đó đã hoàn thành 37 nhiệm vụ và đang triển khai 28 nhiệm vụ, còn 37 nhiệm vụ đang triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên, sau hai năm thực hiện, nhiều mục tiêu và chính sách đã thể hiện tác dụng, như làm cơ sở cho chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt để ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, và thúc đẩy tăng trưởng. Thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phát triển, và hệ thống doanh nghiệp cũng đã tăng lên gần 1 triệu theo mục tiêu 1,5 triệu vào năm 2025. Các dự án hạ tầng cũng đã được triển khai và thực hiện, bao gồm cả dự án cao tốc.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng thừa nhận rằng vẫn còn một số chỉ tiêu khó thực hiện, như tăng năng suất lao động và chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển công nghệ. Các cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng cũng chưa có sự thay đổi đáng kể.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc để nâng cao hiệu suất của các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra, và tập trung vào việc tháo gỡ rào cản, cơ cấu lại nền kinh tế, và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Chiếm ưu tiên là đầu tư vào giáo dục và đào tạo, và cũng tập trung vào việc thúc đẩy các mục tiêu quan trọng khác, như làm cho các ngành đô thị và cực tăng trưởng trở nên hiện đại hơn và phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Về việc cấu trúc ngân sách cho giáo dục, văn hóa và xã hội, Phó Thủ tướng nói rằng đã có sự quan tâm và phân bổ nguồn lực vào những lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc phân bổ nguồn lực này vẫn còn khó khăn và phải nâng cấp. Cơ chế và chính sách liên quan đến đầu tư tài chính và hợp tác công tư sẽ được điều chỉnh để tận dụng nguồn lực xã hội và đảm bảo rằng nguồn lực được sử dụng hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc cải thiện việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí là cần thiết. Nếu cần, sẽ tạo cơ chế đặc thù để thu thập thêm nguồn lực. Các chương trình mục tiêu quốc gia cũng sẽ được tập trung vào việc tận dụng nguồn lực cho những mục tiêu quan trọng.

Theo Bộ tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!