NHNN thực hiện đưa room tín dụng từ chỗ thừa sang thiếu

Ngày 29/11/2023, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo về việc điều chỉnh “room” tín dụng, nhấn mạnh sự minh bạch và công khai trong quá trình thực hiện. Các tổ chức tín dụng có dư nợ tín dụng đạt 80% chỉ tiêu đã được thông báo sẽ được bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên xếp hạng năm 2022. Ưu tiên được đặt cho những tổ chức tập trung tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, đồng thời giảm lãi suất cho vay.

tien gui

Ngày 29/11/2023, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo về việc điều chỉnh “room” tín dụng, nhấn mạnh sự minh bạch và công khai trong quá trình thực hiện. Các tổ chức tín dụng có dư nợ tín dụng đạt 80% chỉ tiêu đã được thông báo sẽ được bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên xếp hạng năm 2022. Ưu tiên được đặt cho những tổ chức tập trung tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, đồng thời giảm lãi suất cho vay.

Thông báo của Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh rằng việc bổ sung hạn mức là sự chủ động từ phía Ngân hàng Nhà nước, không cần sự đề nghị từ các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cam kết tiếp tục quản lý tăng trưởng tín dụng trong năm 2023 theo chỉ tiêu đã đặt ra (14,5%), đồng thời đảm bảo có đủ dư địa để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của kinh tế và đảm bảo an toàn cho hệ thống tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cấp tín dụng an toàn, lành mạnh, và hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, nhấn mạnh việc duy trì ổn định lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, và tăng cường rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Trước đó, từ đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã xác định chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và đã linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến và tình hình thực tế. Đến tháng 7/2023, Ngân hàng Nhà nước đã phân bổ hạn mức tín dụng cho hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tổng mức tăng trưởng 14,5%. Tuy nhiên, do khó khăn trong tăng trưởng kinh tế, đến ngày 22/11/2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ đạt 8,21%, thấp hơn so với chỉ tiêu đầu năm. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và chủ động của Ngân hàng Nhà nước để điều chỉnh chỉ tiêu và đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế.

Thông báo của Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh rằng việc bổ sung hạn mức là sự chủ động từ phía Ngân hàng Nhà nước, không cần sự đề nghị từ các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cam kết tiếp tục quản lý tăng trưởng tín dụng trong năm 2023 theo chỉ tiêu đã đặt ra (14,5%), đồng thời đảm bảo có đủ dư địa để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của kinh tế và đảm bảo an toàn cho hệ thống tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cấp tín dụng an toàn, lành mạnh, và hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, nhấn mạnh việc duy trì ổn định lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, và tăng cường rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Trước đó, từ đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã xác định chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và đã linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến và tình hình thực tế. Đến tháng 7/2023, Ngân hàng Nhà nước đã phân bổ hạn mức tín dụng cho hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tổng mức tăng trưởng 14,5%. Tuy nhiên, do khó khăn trong tăng trưởng kinh tế, đến ngày 22/11/2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ đạt 8,21%, thấp hơn so với chỉ tiêu đầu năm. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và chủ động của Ngân hàng Nhà nước để điều chỉnh chỉ tiêu và đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế.

Theo VnEconomy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!