Mặc dù Doanh Nghiệp đã hạn chế và kiểm tra kỹ trong việc xuất hóa đơn cho khách hàng, nhưng không thể tránh khỏi những sai sót. Khi đó, phương pháp xử lý hóa đơn điện tử viết sai sẽ là cứu cánh để bạn giải quyết vấn đề đơn giản và theo đúng quy định của cơ quan thuế. MobiFone sẽ hướng dẫn quý khách hàng trong bài viết sau đây theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BCT.

1. Các trường hợp cần xử lý hóa đơn điện tử viết sai

1.1. Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice lập sai đã được cấp mã nhưng chưa gửi cho người mua

Bước 1 : Xóa bỏ & xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ, sai thông tin bên bán, sai thông tin bên mua …

Bước 2 : Lập lại hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua.

Bước 3 : Nộp thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HĐĐT.

  • Tạo mẫu 04/SS-HĐĐT cho từng hóa đơn có sai sót sau đó ký gửi từng hóa đơn điện tử đó lên Thuế.
  • Thời gian nộp Mẫu 04/SS-HĐĐT là có thể ký gửi ngay lập tức hoặc chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh này.

1.2. Xử lý hóa đơn điện tử viết sai đã gửi cho người mua

  • Trường hợp 1 : Hóa đơn điện tử có mã 

– Nếu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bị sai tên người mua, địa chỉ của người mua nhưng không bị sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì xử lý như sau :

Bước 1 : Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn đã bị lập sai, và có sai sót và không phải lập lại hóa đơn mới.

Bước 2 : Người bán thông báo với cơ quan thuế về cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo Mẫu 04/SS-HĐĐT.

    1. Tạo mẫu 04/SS-HĐĐT cho từng hóa đơn có sai sót và sau đó ký gửi cho cơ quan Thuế.
    2. Thời gian nộp Mẫu 04/SS-HĐĐT là có thể ký gửi ngay lập tức hoặc chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh này.
  • Trường Hợp 2 : Hóa đơn điện tử không có mã

Nếu là trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế -> Thì không xử lý như trên, quý khách hàng chọn nút “Xóa” trên phần mềm MobiFone Invoice.

1.3. Xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin bên mua và bên bán

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin bên bán và bên mua gồm : sai mã số thuế, sai số tiền ghi trên hóa đơn, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng thì có thể lựa chọn 1 trong 2 cách xử lý như sau :

CÁCH 1 :

  • Người bán lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót để gửi cho người mua.

+ Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số … ký hiệu … số … ngày… tháng…năm”.

xử lý hóa đơn điện tử lập sai điều chỉnh

Mẫu hóa đơn đã điều chỉnh được cấp mã CQT

+ Nội dung trên hóa đơn điều chỉnh : Điều chỉnh tăng (ghi dấu +), điều chỉnh giảm (ghi dấu -) tương ứng để tăng tiền hàng hóa và giảm tiền hàng hóa.

LƯU Ý : Trong trường hợp người bán và người mua thỏa thuận lập văn bản thỏa thuận trước khi quyết định lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót => Thì người bán và người mua phải lập thêm văn bản thỏa thuận có ghi rõ sai sót.

CÁCH 2 :

  • Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót để gửi cho người mua.

+ Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ : “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số … ký hiệu … ngày … tháng … năm”.

xử lý hóa đơn điện tử viết sai thay thế

Hóa đơn điện tử thay thế đã được cấp mã CQT

1.4. Cách nộp Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế trên phần mềm MobiFone Invoice :

Sau đây MobiFone sẽ hướng dẫn quý khách hàng tạo Mẫu 04/SS-HĐĐT trên phần mềm MobiFone Invoice

Bước 1 : Vào Hóa Đơn TT78 => Lập hóa đơn TT78 => Hóa đơn GTGT, chọn hóa đơn cần xử lý, chọn “Chức Năng” => Thông báo HĐĐT có sai sót 

hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo phương pháp hủy

Bước 2 : Vào Hóa đơn TT78 => Quản lý TB HĐĐT có sai sót (01/TB-HĐSS) => Chọn tờ khai đã lập cần ký => Ký gửi CQT => Nhập mã pin => Xong.

Bước 3 : Sau khi CQT đã chấp nhận, quý khách hàng sẽ lập lại tờ hóa đơn đã hủy, điều chỉnh, thay thế.

Hy vọng qua bài viết trên, doanh nghiệp đã nắm được quy trình và cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mới nhất 2023 một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Nếu quý khách cần được tư vấn thêm, hãy liên hệ MobiFone qua Hotline : 0938.828282 để được hỗ trợ chu đáo.

tu van giai phap mobifone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!