Các loại hợp đồng điện tử thông dụng nhất cập nhật 2023

Các loại hợp đồng điện tử thông dụng nhất bao gồm: Hợp đồng lao động điện tử, hợp đồng thương mại điện tử và hợp đồng dân sự điện tử. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Mobifone sẽ cập nhật cho quý khách hàng 3 loại hợp đồng phổ biến nhất.

Các loại hợp đồng điện tử thông dụng nhất

Hiện nay, các loại hợp đồng điện tử thông dụng có rất nhiều loại, được áp dụng trong hầu hết các trường hợp phát sinh giao dịch. Tuy nhiên, hợp đồng lao động điện tử, hợp đồng dân sự điện tử và hợp đồng thương mại điện tử được áp dụng nhiều hơn cả. Các loại hợp đồng này tạo ra sự khác biệt về tốc độ, thuận tiện và xoá đi khoảng cách địa lý cho cả người cung cấp dịch vụ lẫn người mua.

Các loại hợp đồng điện tử thông dụng

MobiFone cung cấp tất cả các loại hợp đồng điện tử thông dụng.

Loại 1: Hợp đồng lao động điện tử

Đây là loại hợp đồng được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động về vấn đề việc làm có trả tiền lương, trả công, quyền và các nghĩa vụ mỗi bên trong quan hệ lao động, điều kiện lao động, … Hợp đồng lao động điện tử sẽ được nhận, gửi hay lưu trữ thông qua phương tiện điện tử.

Hợp đồng lao động điện tử

Hợp đồng lao động điện tử – Một trong các loại hợp đồng điện tử thông dụng nhất.

Tính pháp lý của hợp đồng lao động điện tử ra sao?

Cũng giống như loại hợp đồng lao động truyền thống, hợp đồng điện tử cũng sẽ đảm bảo được những quy định của pháp luật. Nhờ đó, người lao động cũng như người sử dụng lao động sẽ dễ dàng ký kết hợp đồng dù ở bất cứ đâu mà vẫn đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, các nội dung thêm vào như hợp đồng được giao kết dựa trên sự tự nguyên của hai bên, hoặc tính toàn vẹn của nội dung và chủ thể chắc chắn phải có năng lực hành vi dân sự, .. cũng sẽ được thể hiện rõ ràng, đầy đủ.

Phân loại hợp đồng lao động điện tử

Có hai loại hợp đồng lao động điện tử như sau:

 • Hợp đồng không xác định thời hạn: Hai bên sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng lao động mà không có bất cứ ràng buộc về thời gian nào.
 • Hợp đồng xác định thời hạn: Đây là loại hợp đồng thường gặp hơn, 2 bên sẽ ký kết hợp đồng lao động có thời gian xác định để thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trường hợp áp dụng cụ thể

Hợp đồng lao động điện tử ưu thế hơn hợp đồng lao động truyền thống ở việc có thể kết nối người lao động và doanh nghiệp dù ở bất cứ đâu. Chính vì vậy, loại hợp đồng này sẽ cần thiết cho các trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nhưng họ lại không thể ký kết được như hợp đồng lao đồng truyền thống.

Loại 2: Hợp đồng thương mại điện tử

Đây là một trong các loại hợp đồng điện tử thông dụng nhất hiện nay. Hợp đồng thương mại điện tử là hợp đồng nhằm thoả thuận giữa một bên là chủ thể có đầy đủ các tư cách pháp lý, một bên là thương nhân, nhằm xác lập hợp đồng thông qua phương tiện điện tử. Nói một cách cụ thể hơn, dễ nhận diện hơn, chúng ta có thể phân biệt hợp đồng thương mại điện tử khác ở những điểm sau:

 • Phân loại hợp đồng: Loại hợp đồng này bao gồm các hợp đồng cung ứng dịch vụ cụ thể và hợp đồng mua bán hàng hoá.
 • Đối tượng chính của hợp đồng: Hàng hoá.
 • Mục đích chính: Kiếm lợi nhuận.

Tính pháp lý của hợp đồng thương mại điện tử

Hợp đồng thương mại điện tử sẽ có hiệu lực ngay từ lúc hai bên đồng ý với các giao kết trong hợp đồng. Cũng giống các loại hợp đồng điện tử thông dụng khác, hợp đồng thương mại điện tử cũng cần đảm bảo các yếu tố nhất định sau nếu muốn được công nhận về tính pháp lý:

 • Các bên đều đã thống nhất về việc chứng thực chữ ký số.
 • Các chủ thể tham gia vào hợp đồng đều phải có đầy đủ các năng lực, hành vi.
 • Các bên đều phải truy cập vào được hợp đồng thương mại điện tử.
 • Toàn bộ nội dung trong hợp đồng đều phải được đảm bảo tuyệt đối về tính toàn vẹn.
 • Và một số yếu tố khác tuỳ theo hợp đồng cụ thể …

Hợp đồng thương mại điện tử - 1 trong các loại hợp đồng điện tử thông dụng

Hợp đồng thương mại điện tử giúp kết nối người mua và nhà cung cấp nhanh chóng!

Ngoài ra, theo điều 20 trong Nghị định số 52 / 2013 / NĐ – CP được công bố ngày 16/5/2013, hợp đồng thương mại điện tử sẽ có hiệu lực trong thời gian mặc định là 12 tiếng đồng hồ. Ngoại trừ các trường hợp 2 bên có thoả thuận riêng, hoặc pháp luật thông báo quy định khác, thời gian hiệu lực của hợp đồng thương mại điện tử sẽ như trên không thay đổi. Nếu pháp luật có cập nhật mới bổ sung, MobiFone sẽ nhanh chóng cập nhật ngay trong bài viết này quý khách nhé!

Áp dụng hợp đồng thương mại điện tử trong trường hợp nào?

Đa số các giao dịch thương mại đều có thể sử dụng loại hợp đồng này. Một số ví dụ để quý khách dễ hình dung có thể kể đến như: hợp đồng cung cấp dịch vụ internet, hợp đồng cung cấp điện, nước, hợp đồng mua bán hàng hoá, .. Việc sử dụng hợp đồng thương mại sẽ giúp người cung cấp dịch vụ và người có nhu cầu kết nối nhanh hơn, xử lý giao dịch nhanh hơn, từ đó giúp doanh nghiệp gia tăng doanh thu hiệu quả.

Loại 3: Hợp đồng dân sự điện tử

Đây cũng là một trong các loại hợp đồng điện tử thông dụng mà đa số chúng ta đều biết. Hợp đồng dân sự điện tử là một hoặc nhiều thoả thuận dân sự giữa các bên thông qua phương tiện điện tử thay vì ký kết truyền thống.

Tính pháp lý của hợp đồng dân sự điện tử như thế nào?

Nhìn chung, hợp đồng điện tử cũng sẽ đảm bảo được đầy đủ tính pháp lý như hợp đồng dân sự truyền thống cũng như các loại hợp đồng điện tử thông dụng khác. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ xảy ra khi các bên đảm bảo được các điều kiện bắt buộc của một văn bản điện tử. Bên cạnh đó, chữ ký số cũng cần phải hợp pháp theo Luật giao dịch điện tử năm 2015. Cụ thể:

 • Nội dung không bị thay đổi, trừ các trường hợp hình thức bị phát sinh sự thay đổi trong quá trình lưu trữ, hiển thị hay gửi đi các dữ liệu, thông điệp.
 • Nội dung cho dù được mã hoá hay không vẫn phải truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh.
 • Tính toàn vẹn của nội dung phải được đảm bảo kể từ lần khởi tạo đầu tiên. Nội dung có thể là các thông điệp hay dữ liệu hoàn chỉnh và đã được các bên ký số vào đầy đủ.

Đặc điểm nhận diện

Cách để nhận diện loại hợp đồng này rất đơn giản, quý khách có thể dựa vào mục đích cũng như chủ thể của nó như sau:

 • Mục đích: Hợp đồng dân sự điện tử sẽ chấm dứt hoặc thiết lập nên các quyền hay nghĩa vụ dân sự giữa các chủ thể.
 • Chủ thể: Là các đơn vị, cá nhân đảm bảo đầy đủ 100% về hành vi, năng lực dân sự cùng nhau thực hiện một giao dịch dân sự thông qua việc giao kết hợp đồng dân sự điện tử.

Hợp đồng dân sự điện tử - 1 trong các loại hợp đồng điện tử thông dụng

Hợp đồng dân sự điện tử có tính pháp lý như hợp đồng truyền thống.

Phân loại hợp đồng

Loại hợp đồng này được chia ra làm 6 loại: Hợp đồng có điều kiện cụ thể, Hợp đồng có liên quan đến bên thứ 3, hợp đồng chính, phụ, hợp đồng đơn vụ, hợp đồng song vụ. Thông tin chi tiết các hợp đồng này như sau:

 • Hợp đồng có điều kiện cụ thể: Đây là loại hợp đồng mà việc thực hiện giao kết sẽ phụ thuộc vào việc thay đổi, phát sinh hay chấm dứt một sự việc, nội dung nhất định nào đó.
 • Hợp đồng có liên quan đến bên thứ 3: Các bên giao kết trong hợp đồng cần phải thực hiện các nội dung, nghĩa vụ liên quan và bên thứ 3 sẽ hưởng lợi ích từ việc đó.
 • Hợp đồng chính: Là loại hợp đồng mà hiệu lực của nó sẽ không phụ thuộc đến hợp đồng phụ.
 • Hợp đồng phụ: Tương tự, đây là loại hợp đồng mà hiệu lực của nó sẽ không phụ thuộc đến hợp đồng chính.
 • Hợp đồng đơn vụ: Loại hợp đồng dân sự điện tử này sẽ chỉ có một bên có nghĩa vụ phải thực hiện với bên còn lại.
 • Hợp đồng song vụ: Ngược lại với đơn vụ, hợp đồng song vụ sẽ là cả 2 bên cùng có nghĩa vụ thực hiện đối với nhau.

Nên áp dụng hợp đồng dân sự điện tử trong trường hợp nào?

Loại hợp đồng này có thể được sử dụng trong đa số các giao dịch dân sự khác nhau. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây sẽ bị loại ra: giấy khai tử, hồi phiếu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như quyền sở hữu nhà hay các bất động sản khác, văn bản thừa kế, ….

Qua bài viết trên, MobiFone đã giúp các quý khách hàng thống kê được các loại hợp đồng điện tử thông dụng nhất tính đến thời điểm hiện tại. Nếu còn các thắc mắc cần được tư vấn, quý khách có thể liên hệ ngay với chúng tôi thông qua hotline, chat box cũng như Zalo, Facebook nhé!

tu van giai phap mobifone

  ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

  Bạn quan tâm giải pháp

  Ngày hẹn tư vấn (nếu có)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!