Ngành thuế Việt Nam và tinh thần toàn vẹn, son sắt

Tuyên ngôn Độc lập của ngày 2/9/1945 đã khởi đầu một thời kỳ mới, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam có quyền tự hào khi trở thành công dân của một quốc gia tự do và độc lập. Sự kiện này đã đi vào lịch sử và có ý nghĩa rất quan trọng. Chỉ trong vòng 8 ngày sau Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, vào ngày 10/9/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã ký Sắc lệnh số 27/SL để thành lập Sở Thuế quan và thuế gián thu. Điều này đã đặt nền móng cho sự ra đời, phát triển của ngành Thuế Việt Nam.
Tại buổi Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên bố ngắn gọn và mạnh mẽ, khẳng định quyền tự do và độc lập của dân tộc Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng và thể hiện tinh thần và khí phách hào hùng của dân tộc. Mỗi người dân Việt Nam luôn bồi hồi khi nhớ lại thời khắc này.
1.2 9HCM
Tuyên ngôn Độc lập đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và mở ra một kỷ nguyên mới độc lập dân tộc. Đây được coi là một trong những văn kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam và đã khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ngành Thuế Việt Nam đã luôn đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, từ việc giảm thuế để khuyến khích sản xuất đến việc cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội. Ngành này đã không ngừng cải cách và hiện đại hóa để phục vụ mục tiêu phát triển của đất nước.
Trong thời kỳ khó khăn như đại dịch Covid-19, ngành Thuế đã triển khai chính sách miễn, giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Đồng thời, ngành này đã tham gia vào các chương trình cải cách hành chính và triển khai hoá đơn điện tử để cải thiện quá trình nộp thuế và giảm bớt thủ tục rườm rà.
Ngành Thuế Việt Nam luôn thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ và đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của đất nước. Ngành này đã giúp đảm bảo an toàn an ninh tài chính và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!