Sáng ngày 12/9, phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã diễn ra, trong đó đã xem xét và đưa ra ý kiến về báo cáo về công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Vào 8 tháng năm 2023, KTNN đã đưa ra kiến nghị xử lý tổng cộng 10.723 tỷ đồng. Phó Tổng KTNN, ông Doãn Anh Thơ, đã trình bày báo cáo về công tác kiểm toán năm 2023. Được biết, trong năm 2023, KTNN đã áp dụng phương châm “làm ít nhưng chất” để hạn chế sự xuất hiện của nhiều đoàn kiểm toán trên cùng một địa bàn, tránh tình trạng chồng chéo và trùng lặp với các cơ quan thanh tra và kiểm tra. Kế hoạch kiểm toán năm 2023 đã giảm đi 49 nhiệm vụ (tương đương với việc giảm bớt 67 đoàn kiểm toán) so với năm 2022.

120920230859 z4685274129097 2ee8fd22175aaa0718fcf88adf61886b20230912110742

Ngoài việc tăng cường kiểm toán các báo cáo quyết toán của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, KTNN cũng đã chọn lọc các chủ đề và chuyên đề lớn, có phạm vi rộng mà Quốc hội và dư luận xã hội quan tâm để tiến hành kiểm toán. Đồng thời, họ đã linh hoạt bổ sung các nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cùng với yêu cầu từ Thủ tướng Chính phủ.

KTNN cũng đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng lập kế hoạch kiểm toán thông qua sử dụng công nghệ thông tin, từ đó giảm đáng kể thời gian và nhân sự cần thiết cho việc kiểm toán trực tiếp. Điều này giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các đơn vị được kiểm toán.

Đối với kế hoạch kiểm toán năm 2024, KTNN đã ban hành hướng dẫn xây dựng Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2024 – 2026 và Kế hoạch kiểm toán năm 2024. Mục tiêu tiếp tục là “làm ít nhưng chất,” tập trung vào các nhiệm vụ kiểm toán báo cáo quyết toán của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo chất lượng.

Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán trong 8 tháng đầu năm 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến 31/8/2023, đã xử lý được 67,4% số tiền kiến nghị kiểm toán năm 2022 về xử lý tài chính (tăng so với 56,3% cùng kỳ năm trước). Ngoài ra, đã có sự sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 19/270 văn bản quy phạm pháp luật, và có 33/183 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân đã được thực hiện.

UBTCNS đề xuất KTNN tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành và địa phương để thúc đẩy tiến độ thực hiện các kiến nghị kiểm toán và đưa ra giải pháp để khắc phục các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm toán.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!