Một số lưu ý trong Nghị định 85 hợp đồng điện tử 

Nghị định 85 hợp đồng điện tử về hướng dẫn đăng ký dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử được Chính phủ sửa đổi bổ sung thay thế cho Nghị định số 52/2013/NĐ-CP. Vậy thì cụ thể Nghị định 85 hợp đồng điện tử đề cập đến những vấn đề gì? Cùng tìm hiểu chi tiết về vấn đề này qua bài viết dưới đây của Giải pháp số MobiFone nhé!

Hợp đồng điện tử là gì?

Hợp đồng điện tử chính là những bản hợp đồng được thiết lập hoàn toàn dưới dạng thông điệp dữ liệu và đã được quy định rất rõ ràng trong Điều 33, Điều 34 của Luật Giao dịch điện tử năm 2005. Nói một cách khác, hợp đồng điện tử là tất cả những thỏa thuận liên quan đến việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ đối với những thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận hay lưu trữ bằng các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại, ipad…

Hiện nay, hợp đồng điện tử đang được ứng dụng khá rộng rãi trong đa dạng các lĩnh vực như kinh doanh, thương mại và dân sự. Những lĩnh vực mà hợp đồng điện tử được áp dụng đã được pháp luật quy định rất rõ. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực mà hợp đồng điện tử không được phép áp dụng, ví dụ như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà hay các bất động sản, văn bản liên quan đến việc thừa kế, đăng kí kết hôn, ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử.

Tất cả những lĩnh vực nào mà pháp luật cho phép hợp đồng điện tử có giá trị thì bản hợp đồng điện tử khi đó sẽ có giá trị pháp lý tương đương như với những bản hợp đồng giấy truyền thống.

Hợp đồng điện tử là gì?
Hợp đồng điện tử đang được sử dụng phổ biến thay cho hợp đồng giấy

Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử

Những quy định liên quan đến việc đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử được quy định rất rõ trong Nghị định 85 hợp đồng điện tử. Tất cả những doanh nghiệp, tổ chức nào có nhu cầu đăng ký cung cấp dịch vụ này đều phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau:

 • Là thương nhân, tổ chức được thành lập hoàn toàn hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
 • Có đề án rõ ràng về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử theo mẫu và đã được Bộ Công Thương xét duyệt. Đề án này phải bao gồm các nội dung tối thiểu là: Thông tin về tổ chức, thương nhân: năng lực, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, bản mô tả rõ ràng về phương án kỹ thuật phục vụ cho hoạt động này.

Lưu ý: Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo Nghị định 85 hợp đồng điện tử cần có phương án kỹ thuật bao gồm:

 • Thuyết minh về hệ thống công nghệ thông tin mà công ty áp dụng.
 • Thuyết minh phương án kỹ thuật với các giải pháp công nghệ, quy trình vận hành và chứng thực đối với các hợp đồng điện tử, bao gồm phương án lưu trữ đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, phương án định danh và chứng thực, phương án tra cứu hợp đồng điện tử đã được chứng thực.
 • Phương án an toàn, bảo mật cho hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử cũng như thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Các phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo duy trì cũng như khắc phục triệt để khi có sự cố bất thường xảy ra.

Hồ sơ đăng ký dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

Theo Nghị định 85 hợp đồng điện tử, hồ sơ để tiến hành đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử cần phải có những giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử của tổ chức hay doanh nghiệp.
 • Bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao xuất trình đi kèm với bản chính về quyết định thành lập cũng như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư.
 • Đề án về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.
Hồ sơ đăng ký dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử
Đăng ký dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo Nghị định 85

Nghị định 85 hợp đồng điện tử về quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực

Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến việc đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo Nghị định 85 hợp đồng điện tử sẽ được thực hiện trực tuyến qua địa chỉ www.online.gov.vn.

Quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử cần được triển khai và tiến hành theo 5 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Tổ chức hay thương nhân cần tiến hành đăng ký tài khoản để có thể đăng nhập hợp pháp vào hệ thống. Nhằm giúp việc đăng ký tài khoản thành công, tổ chức, thương nhân cần cung cấp những thông tin:

 • Tên tổ chức, thương nhân.
 • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, còn đối với tổ chức, cần cung cấp số quyết định thành lập.
 • Địa chỉ cụ thể tại trụ sở chính của tổ chức hay thương nhân.
 • Các thông tin liên hệ chính xác bao gồm các số điện thoại, địa chỉ, email, số fax.

Bước 2: Nhận kết quả về việc đăng ký tài khoản

Kể từ khi tổ chức, thương nhân tiến hành cung cấp thông tin, trong vòng 3 ngày làm việc, Bộ Công Thương sẽ gửi kết quả cụ thể qua địa chỉ thư điện tử mà tổ chức hay thương nhân đã cung cấp. Nội dung thư điện tử sẽ là:

 • Nếu thông tin mà tổ chức, thương nhân cung cấp khi đăng ký tài khoản là đầy đủ, tổ chức, thương nhân sẽ được cấp tài khoản hợp pháp để tiến hành đăng nhập vào hệ thống.
 • Nếu những thông tin mà tổ chức, thương nhân cung cấp còn thiếu, việc đăng ký tài khoản sẽ bị từ chối và tổ chức, thương nhân cần phải tiến hành đăng ký lại rồi bổ sung đầy đủ những thông tin theo yêu cầu.

Bước 3. Đăng nhập vào tài khoản

 • Sau khi đã có được một tài khoản của mình trên hệ thống, thương nhân, tổ chức cần tiến hành đăng nhập và chọn vào chức năng đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.
 • Sau đó, thương nhân, tổ chức lại phải tiến hành khai báo đầy đủ thông tin theo mẫu và đính kèm với hồ sơ đăng ký.

Bước 4: Tiếp nhận thông tin phản hồi

Kể từ khi tổ chức, thương nhân đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, trong thời hạn 20 ngày làm việc, tổ chức, thương nhân sẽ nhận được kết quả thuộc một trong 2 nội dung sau:

 • Nếu hồ sơ đăng ký của tổ chức, thương nhân là đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ gửi qua thư điện tử một thông báo xác nhận thông tin phản hồi.
 • Nếu tổ chức, thương nhân nhận được thông báo rằng hồ sơ đăng ký không hợp lệ và cần bổ sung thêm thông tin, tổ chức, thương nhân cần thực hiện khai báo lại và bổ sung đầy đủ những thông tin được yêu cầu.

Bước 5. Gửi hồ sơ giấy về Bộ Công Thương

Cuối cùng, khi đã nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đã hợp lệ và đầy đủ, tổ chức, thương nhân cần gửi một bộ hồ sơ bản giấy hoàn chỉnh về việc đăng ký dịch vụ cho Bộ Công Thương.

Các trường hợp hủy bỏ đăng ký dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

Những thương nhân, tổ chức nào khi tiến hành cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện từ mà có trong những trường hợp sau sẽ bị Bộ Công Thương hủy bỏ đăng ký:

 • Phát hiện các hành vi gian dối của đơn vị khi cung cấp những thông tin giả mạo, không chính xác để tiến hành đăng ký.
 • Các nội dung đã nêu ra theo đề án và quy chế của hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử không được thực hiện chính xác.
 • Xuất hiện các hành vi lợi dụng hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử nhằm thu lợi bất chính.
 • Các nghĩa vụ đã được nêu rõ ràng trong Khoảng 2 Điều 85 hợp đồng điện tử không được thực hiện.

MobiFone eContract – Giải pháp chứng thực hợp đồng điện tử an toàn

Giải pháp chứng thực hợp đồng điện từ MobiFone eContract là một giải pháp đang được rất nhiều doanh nghiệp tin tưởng sử dụng trong thời gian gần đây. MobiFone eContract được triển khai hoàn toàn hợp pháp bởi công ty MobiFone và đã được Bộ Công Thương xét duyệt hoàn toàn hợp pháp về việc đăng ký dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo Nghị định 85 hợp đồng điện tử.

MobiFone eContract - Giải pháp chứng thực hợp đồng điện tử an toàn
MobiFone được cung cấp hợp pháp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

MobiFone eContract mang đến vô vàn giải pháp tối ưu trong việc giao kết hợp đồng điện tử cho các bên tham gia. Nhờ có MobiFone eContract, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như chi phí trong việc giao kết các bản hợp đồng điện tử thay thế cho bản hợp đồng giấy. Hơn nữa, vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cá nhân của các bên cũng được MobiFone eContract bảo mật vô cùng an toàn.

Trên đây là những thông tin cụ thể nhất mà Giải pháp số MobiFone muốn gửi đến cho bạn về Nghị định 85 hợp đồng điện tử và một số thông tin liên quan. Nếu bạn vẫn còn điều gì thắc mắc hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử MobiFone eContract của chúng tôi, hãy nhanh chóng liên hệ để được đội ngũ nhân viên tư vấn cụ thể và báo giá chi tiết.

tu van giai phap mobifone

  ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

  Bạn quan tâm giải pháp

  Ngày hẹn tư vấn (nếu có)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!