Sáng ngày 13/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Xây dựng đã tổ chức một buổi họp với các ngân hàng tham gia trong lĩnh vực cho vay bất động sản, với quy mô vốn trên 20.000 tỷ đồng. Trong cuộc họp này, NHNN thông báo rằng dư nợ bất động sản chiếm 21,46% tổng dư nợ của nền kinh tế.

nha nuoc 904

Hội nghị được tổ chức để triển khai Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Theo thông tin từ NHNN, dư nợ tín dụng cho lĩnh vực bất động sản đạt 2,74 triệu tỷ đồng tính đến ngày 30/9, tăng 6,04% so với cuối năm 2022 và chiếm tỷ trọng 21,46% trong tổng dư nợ của nền kinh tế.

Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, nhấn mạnh rằng NHNN liên tục theo dõi diễn biến thị trường bất động sản và tín dụng để đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

Nhằm hỗ trợ chủ đầu tư và người mua nhà, NHNN đã ban hành văn bản số 2931/NHNN-TD ngày 24/4, hướng dẫn các Tổ chức tín dụng (TCTD) tạo điều kiện thuận lợi, tập trung nguồn vốn tín dụng cho các dự án bất động sản đủ điều kiện pháp lý và có khả năng tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, NHNN cũng đề xuất xem xét cấp tín dụng cho nhiều đối tượng khác nhau như chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, người mua nhà, và các đơn vị cung cấp vật tư xây dựng.

Ngoài ra, NHNN đã chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng với quy mô 120.000 tỷ đồng để hỗ trợ chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, và các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư. Lãi suất cho các khoản vay trong chương trình này thấp hơn từ 1,5% đến 2% so với lãi suất trung bình của 4 Ngân hàng thương mại nhà nước.

Hội nghị cũng đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất thực hiện các giải pháp toàn diện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết vướng mắc về thủ tục pháp lý, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong các văn bản hướng dẫn.

Theo Vietnamnet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!