Quỹ bình ổn xăng dầu còn hơn 7,4 nghìn tỉ đồng, tính đến tháng 6/2023

Bộ Tài chính thông báo rằng số dư của Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến ngày 30/6/2023 là 7.424,7 tỷ đồng. Trong quý II/2023, tổng số tiền trích lập từ Quỹ BOG xăng dầu (từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là 1.779,2 tỷ đồng. Số tiền sử dụng từ Quỹ BOG xăng dầu trong quý II/2023 là 5,91 tỷ đồng. Lãi phát sinh từ số dư dương của Quỹ BOG trong quý này là 3,23 tỷ đồng, trong khi số tiền lãi vay phát sinh từ số dư âm của Quỹ BOG trong quý là 2,09 tỷ đồng.

du bao gia xang dau co the tang trong ky dieu hanh ngay 182023 20230801071918

Số dư của Quỹ BOG xăng dầu tính đến ngày 30/6/2023 là 7.424,7 tỷ đồng, vượt qua con số 7,4 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính thường xuyên công bố thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh từ số dư của Quỹ BOG xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Việc linh hoạt điều hành Quỹ BOG xăng dầu đã đóng góp vào việc kiểm soát sự tăng giá trong nước của sản phẩm này trong bối cảnh giá xăng trên thế giới đang tăng cao. Tính đến nay, giá xăng đã trải qua 25 lần điều chỉnh từ đầu năm, bao gồm 16 lần tăng, 6 lần giảm và 3 lần duy trì ổn định.

Sự quan trọng của Quỹ bình ổn xăng dầu

Quỹ bình ổn giá xăng dầu là một nguồn tài chính độc lập không thuộc vào cân đối ngân sách Nhà nước. Tất cả các khoản tiền được trích lập và sử dụng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu được dành để hỗ trợ mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước, theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Hoạt động của Quỹ bình ổn giá xăng dầu không mục tiêu kiếm lợi nhuận và không tạo ra bất kỳ cơ cấu quản lý tập trung hay tổ chức bộ máy cụ thể, cũng không có nguồn tài chính độc lập.

Việc trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ được thực hiện một lần đối với mỗi nhà cung cấp xăng dầu khi họ bán ra lần đầu tiên một lít hoặc kg xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế tiêu thụ tại thị trường nội địa trong khoảng thời gian được quy định.

Khi Bộ Công Thương công bố quyết định về việc trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cùng với mức độ trích lập và thời gian thực hiện, các nhà cung cấp xăng dầu phải tự chủ động thực hiện theo quy định.

Mức độ sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu có thể điều chỉnh linh hoạt và tuân theo tình hình thực tế cũng như số dư hiện tại của Quỹ tại thời điểm điều hành giá xăng dầu.

Tuy nhiên, Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ không được sử dụng trong trường hợp giá cơ sở xăng, dầu tăng dưới 7% so với giá công bố kỳ trước, trừ khi tăng giá này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội và cuộc sống của người dân.

Theo thời báo tài chính Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!