Dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn đã đề ra nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp tham gia cơ chế này. Cụ thể:

mo hinh ktth1 1666340080194298027965 1678678212811805983500 16941662946571431000291

Chính sách tư vấn công nghệ

Doanh nghiệp tham gia dự án kinh tế tuần hoàn và thử nghiệm sẽ được hỗ trợ 50% chi phí của chuyên gia tư vấn công nghệ do Nhà nước và chính quyền địa phương cung cấp.
Các dự án tham gia cơ chế này còn được hưởng miễn thuế nhập khẩu và ưu tiên thông quan cho trang thiết bị công nghệ liên quan.

Chính sách tín dụng xanh và trái phiếu xanh

Dự án kinh tế tuần hoàn tham gia cơ chế thử nghiệm được cấp giấy chứng nhận đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm để tiếp cận các nguồn vốn tín dụng xanh với ưu đãi.
Ngoài ra, dự án này có quyền hợp tác với các tổ chức phát hành trái phiếu xanh theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

Nhà nước hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí cho một khóa quản trị doanh nghiệp cho tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm.
Đồng thời, doanh nghiệp cũng được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nghề và chuyển đổi nghề, nhưng không vượt quá 03 tháng lương cơ sở cho mỗi người lao động.

Chính sách đất đai

Tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm được phép sử dụng đất mục đích hỗn hợp, tích hợp đa năng trong ranh giới quy hoạch dự án kinh tế tuần hoàn tham gia cơ chế thử nghiệm.
Họ cũng có quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng và sử dụng đất đối với phần đất trong ranh giới đã được cấp giấy chứng nhận tham gia cơ chế thử nghiệm.

Bên cạnh các chính sách ưu đãi này, quản lý và triển khai dự án kinh tế tuần hoàn cũng được quy định cụ thể để đảm bảo hiệu quả và tuân thủ luật pháp. Dự thảo này hiện đang trong quá trình thu thập ý kiến góp ý từ các đơn vị tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Báo chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!