Bộ Tài chính yêu cầu nghiêm túc, quyết liệt trong công tác PCCC

Bộ Tài chính vừa phát hành Công văn số 1444/KHTC-QT, đề nghị các đơn vị hoạt động tại các cơ quan sau đây: Trụ sở Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cùng với các tổ chức và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính, về việc thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

z4566034011395 43919ae53e8d2038d970926105cd5a72

Bộ Tài chính yêu cầu nghiêm túc, quyết liệt trong công tác PCCC.

Theo hướng dẫn này, Bộ Tài chính đưa ra yêu cầu cụ thể đối với Thủ trưởng các cơ quan đã nêu. Cụ thể, họ phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các hướng dẫn được ban hành từ Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Trong quá trình triển khai, mỗi đơn vị và tổ chức cần chịu trách nhiệm cụ thể và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, và đánh giá kết quả để đảm bảo rằng việc thực hiện đúng đối với từng đơn vị, tổ chức, và cá nhân. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh việc mỗi cán bộ, công chức, và đảng viên phải làm gương, đứng đầu trong việc tuân thủ các quy định về PCCC.

Thông qua việc phân tích dữ liệu về các vụ cháy và nổ, có thể thấy rằng tình hình an ninh cháy nổ đã có những biến đổi đáng lo ngại trong thời gian gần đây. Sự phát triển của kinh tế-xã hội và sự biến đổi khí hậu phức tạp đã dẫn đến việc tăng tần suất xảy ra các sự cố liên quan đến cháy, nổ, tai nạn.

Đặc biệt, so sánh giai đoạn từ 2012 đến 2022 với giai đoạn trước đó từ 2001 đến 2011, có sự gia tăng đáng kể về số lượng vụ cháy và nổ. Số vụ cháy và nổ đã tăng 13,5% (31.828 vụ trong giai đoạn 2013-2022 so với 28.050 vụ trong giai đoạn 2001-2011). Đồng thời, thiệt hại về người đã tăng 39,4% (1.112 người trong giai đoạn 2013-2022 so với 798 người trong giai đoạn 2001-2011), và thiệt hại về tài sản đã tăng mạnh đến 382,4% (21.661,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2013-2022 so với 4.490,6 tỷ đồng trong giai đoạn 2001-2011).

Chỉ trong khoảng thời gian 10 năm từ 2012 đến 2022, trên toàn quốc đã ghi nhận 29.596 vụ cháy, bao gồm 26.699 vụ cháy liên quan đến nhà dân, cơ sở và phương tiện giao thông, cùng với 2.897 vụ cháy rừng. Những vụ cháy này đã gây ra 860 người thiệt mạng, 1.662 người bị thương, và tài sản thiệt hại sơ bộ được ước tính là 13.349 tỷ đồng, cùng với việc mất đi 13.439 ha rừng. Ngoài ra, còn có 297 vụ nổ đã xảy ra, dẫn đến 168 người thiệt mạng, 435 người bị thương, và tài sản thiệt hại sơ bộ là 6.891 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!