Tính pháp lý hợp đồng điện tử MobiFone eContract năm 2023

Tính pháp lý hợp đồng điện tử được quy định trong các văn bản pháp quy của chính phủ. Cùng MobiFone tìm hiểu tính pháp lý của hợp đồng điện tử qua bài viết sau:

Tính pháp lý hợp đồng điện tử MobiFone eContract

Văn bản quy định tính pháp lý hợp đồng điện tử MobiFone eContract

– Căn cứ theo điều 14, 34 luật giao dịch điện tử năm 2005 quy định:

Điều 14: thông điệp dữ liệu có giá trị làm chứng cứ

1.Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu.

2. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.

Điều 34 :Thừa nhận giá trị pháp lý hợp đồng điện tử.

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

==> Tính pháp lý của hợp đồng điện tử MobiFone eContract được pháp luật công nhận. Hợp đồng điện tử MobiFone eContract có giá trị pháp lý giống như hợp đồng truyền thống.

– Căn cứ vào nghị định số 52 của luật thương mại điện tử quy định :

1. Hợp đồng điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị như bản gốc nếu đáp ứng các điều kiện sau :

a. có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa chứng từ điện tử từ thời điểm được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng chứng từ điện tử

b. Thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

tính pháp lý hợp đồng điện tử MobiFone eContract

Tính pháp lý hợp đồng điện tử MobiFone eContract

Lĩnh vực áp dụng hợp đồng điện tử MobiFone eContract

  • Trong giao dịch thương mại Luật Thương mại 2005
  • Trong hợp đồng lao động Bộ luật Lao động 2019
  • Trong các giao dịch dân sự theo Bộ luật Dân sự 2015

Các loại hợp đồng không áp dụng MobiFone eContract

  • Hợp đồng bất động sản
  • Văn bản thừa kế
  • Giấy đăng ký kết hôn
  • Quyết định ly hôn
  • Giấy Khai tử
  • Giấy khai sinh
  • Hối phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác

Trên đây là những thông tin giải đáp về tính pháp lý hợp đồng điện tử MobiFone eContract, Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ hotline 0938 82 82 82.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!